MF RB-seriens rundbalspressar – modellprogram med fixkammare

MF RB 3130F fixkammarpress har en balkammare på 1,5 kubikmeter med 18 Powergrip-rullar och mekaniskt lås för balkammaren, vilket ger en enhetlig balform och densitet. Hydroflexcontrol, ett överbelastningsskydd med två steg, gör att du jobbar snabbare genom att automatiskt förhindra upp till 80 % av potentiella stopp.

Detta modellprogram av mycket tillförlitliga högkapacitetspressar, som skräddarsys enligt dina specifika behov, pressar hö-, ensilage- eller halmbalar med hög densitet och är samtidigt okomplicerade, enkla att ställa in och justera.

Viktiga fördelar

Höghastighetspickup

Höghastighetspickup

Högre hastigheter vid pressningen är möjliga med Massey Fergusons pickupkonstruktion utan kamkurva. Tack vare färre rörliga delar är pickupen utan kamkurva tystgående, enklare och mer tillförlitlig. Lågt underhållsbehov och färre justeringar sparar tid och ökar produktiviteten. Pickupen har fem pinnaxlar med endast 64 mm pinnindelning, vilket ger högre kapacitet och smidig, jämn inmatning i hög hastighet. På Massey Fergusons rundbalspressar är pickupen placerad mycket nära rotorn, vilket förbättrar materialflödet och minskar risken för stopp.

Xtracut för optimala snittprestanda

Xtracut för optimala snittprestanda

Massey Fergusons snittverk Xtracut är konstruerat för optimal prestanda och har, beroende på modell, 13, 17 eller 25 knivar. Snittverket är försett med marknadens längsta knivar, vilket medför att inget material passerar igenom utan att snittas. Xtracut 17 och 25 har två hydrauliskt manövrerade knivbryggor med separat styrning från förarplatsen.

Hydroflexcontrol – skyddssystem i två steg

Hydroflexcontrol – skyddssystem i två steg

Det första steget av överbelastningsskyddet Hydroflexcontrol innebär att den främre delen av inmatningskanalens botten automatiskt fjädrar, vilket förhindrar upp till 80 % av potentiella stopp och gör att pressningen kan fortsätta utan onödig stilleståndstid. Om ett större stopp skulle inträffa aktiveras steg två i Hydroflexcontrol av föraren. Stoppet rensas genom att bakre delen av inmatningskanalens botten sänks hydrauliskt från förarplatsen, vilket gör att material enkelt kan passera igenom och minimerar på så sätt stilleståndstiden.

Balkammare

Balkammare

Balkammaren består av 18 Powergrip-rullar som garanterar ett effektivt grepp och snabbare balrotation för högre densitet och förbättrad balform. Rullarna med 10 ribbor är tillverkade av ett massivt rör utan skarvar. De är branschens riktmärke för hållbarhet och prestanda, välkända för den beprövade konstruktionen och kapaciteten att tåla de allra tuffaste förhållanden. Den nya förbättrade balkammaren har en ”spiralform” med något minskad diameter framtill, vilket förbättrar inmatning och balrotation samt ökar densiteten och nätgreppet vid nätningen av balen.

Nätbindningstillval

Nätbindningstillval

Perfekt knytning av perfekt formade balar utförs av Varionet-systemet, vilket sparar cykeltid och nät samt säkrar balarna för trygg hantering och förvaring efteråt. Det beprövade och testade nätknytningssystemet Varionet har en tillförlitlig enhet för nätspänning och -fördelning som klarar hantering av olika bredder och typer av nät, vilket ger möjlighet till snabb knytning av balar från kant-till-kant eller över kanten. Ett Variotwin garn- och nätknytningssystem är tillval.

Teknik och innovation

Powergrip pressrullar

Powergrip pressrullar

Balkammaren består av 18 Powergrip pressrullar som säkrar ett effektivt grepp och snabbare balrotation för högre densitet och förbättrad balform.

Konstruktion Powergrip pressrullar

Konstruktion Powergrip pressrullar

Pressrullarna med 10 ribbor är tillverkade av ett massivt rör utan skarvar. De är branschens riktmärke för hållbarhet och prestanda, välkända för den beprövade konstruktionen och kapaciteten att tåla de allra tuffaste förhållanden.

Xtracut

Xtracut

Massey Fergusons snittverk Xtracut är konstruerat för optimal snittprestanda och har, beroende på modell, 13, 17 eller 25 knivar. Snittverket är försett med marknadens längsta knivar, vilket medför att inget material passerar igenom utan att snittas.

Xtracut knivbryggor

Xtracut knivbryggor

Xtracut 17 och 25 har två hydrauliskt manövrerade knivbryggor med separat manövrering från förarplatsen. Föraren kan välja: en knivbrygga, båda knivbryggorna eller frånkoppling av alla knivar.

Hydroflexcontrol

Hydroflexcontrol

För att maximera effektiviteten på fältet och minimera stilleståndstid till följd av materialstopp är MF:s rundbalspressar utrustade med det unika skyddssystemet Hydroflexcontrol som fungerar i två steg:

Hydroflexcontrol - steg 1

Hydroflexcontrol - steg 1

Det första Hydroflexcontrol-steget möjliggör att den främre delen av knivkassetten är fjädrande och förhindrar automatiskt upp till 80 % av potentiella stopp, vilket gör att du kan fortsätta pressa utan onödig stilleståndstid.

Hydroflexcontrol - steg 2

Hydroflexcontrol - steg 2

Om ett större stopp skulle uppstå aktiveras det andra Hydroflexcontrol-steget av föraren. Stoppet rensas genom att bakre delen av knivkassetten hydrauliskt sänks från förarplatsen, vilket gör att material enkelt kan passera igenom, och minimerar på så sätt stilleståndstiden.

Easy Loading System

Easy Loading System

Easy Loading System (ELS), som är standard, gör det möjligt att ta med en extra nätrulle på pressen. Byte av nätrulle utförs på bara några minuter, vilket förlänger din effektiva tid på fältet och ökar kapaciteten.

Extra knivhållare

Extra knivhållare

En komplett uppsättning extraknivar finns nu tillgängligt för alla pressar (antalet tillgängliga knivar beror på snittverket).

Rundbalspressar - pickupposition

Rundbalspressar - pickupposition

På MF:s rundbalspressar är pickupen placerad mycket nära rotorn, vilket ger ett bra materialflöde och minskar risken för stopp.

Pickup utan kamkurva

Pickup utan kamkurva

Högre driftshastighet är möjlig tack vare MF:s pickupkonstruktion utan kamkurva. Tack vare färre rörliga delar är den kamlösa pickupen tystare, enklare och mer tillförlitlig. Lågt underhållsbehov och färre justeringar sparar tid och ökar produktiviteten.

Fem pinnaxlar

Fem pinnaxlar

Pickupen har fem pinnaxlar med endast 64 mm mellanrum, vilket ger högre kapacitet och smidig, jämn inmatning i hög hastighet.

Variotwin garnbindningssystem

Variotwin garnbindningssystem

Variotwin garnsystem (tillval) ger enkel och ekonomisk bindning av balarna. Den unika variabla hastighetskontrollen möjliggör ytterligare garnvarv på balens kanter, vilket säkrar balsidorna och ökar den totala bindningshastigheten.

Varionet nätbindningssystem

Varionet nätbindningssystem

Det beprövade och testade nätbindningssystemet Varionet har en särskild enhet för nätspänning och -fördelning som klarar hantering av olika bredder och typer av nät, vilket ger möjlighet till snabb nätning av balar från kant-till-kant eller över kanten.

Antalet unika och patenterade funktioner gör att våra rundbalspressar skiljer sig från mängden. MF RB 3130F är tillgänglig med styrenheten E-Link som standard. E-Link Pro-terminalen med ISOBUS-teknik finns som tillval för MF RB 3130F Xtracut. Pressarna kan även beställas med en ISOBUS-anslutning för användning av traktorns terminal.
E-Link-terminal

E-Link-terminal

E-Link-terminalen, vilken är standard, ger föraren en utmärkt överblick över de viktigaste pressprocesserna och alla justeringar görs via terminalen. Den högupplösta skärmen visar tydliga arbetsillustrationer.

E-Link-terminalens funktioner

E-Link-terminalens funktioner

Val av antal knivar, justering av presstryck, justering av balstorlek, justering av antal nätlager, nätstart/-stopp/-paus, visuell balkammarfyllning, bal med mjuk kärna på/av, balräknare, balräknare för totalantal, kundinställningar, inställningar för sensor och ställdon.

E-Link Pro-terminal

E-Link Pro-terminal

E-Link Pro-terminalen med integrerad ISOBUS-teknik har en stor klar skärm som visar flera parametrar med utmärkt tydlighet, vilket ger föraren mer information och kontroll över pressen.

E-Link Pro med Wizard-verktyg

E-Link Pro med Wizard-verktyg

Specifik fält- eller kundinformation, t.ex. antal balar eller antal arbetstimmar, kan lätt ställas in och samlas in med Wizard-verktyget och senare exporteras via ett USB-minne för enkel hantering av uppgifter och ytterligare prestandaanalys.

ISOBUS

ISOBUS

Användning av en enda terminal i traktorhytten för alla redskap rensar upp i förarmiljön och ger föraren en enklare och mer användarvänlig manövrering, speciellt om man ska använda en mängd olika funktioner med olika maskiner.

Powersplit-växellåda

Powersplit-växellåda

Powersplit-växellådan fördelar och överför effekten jämnt för att driva rotorenheten på den ena sidan och pressrullarna på den andra, vilket minskar det totala effektbehovet genom att drivlinorna förenklas.

Centraliserade smörjblock

Centraliserade smörjblock

Regelbunden och tillräcklig smörjning av rullagren är extremt viktig, i synnerhet under besvärliga förhållanden. Centraliserade smörjblock för smörjning av rullagren är placerade på praktiska platser för enklare åtkomst och snabb service.

Automatisk kedjesmörjning

Automatisk kedjesmörjning

Automatisk kedjesmörjning med individuell justering för varje kedja säkrar tillräcklig oljetillförsel, minskar underhållstiden och förlänger kedjornas livslängd. För extra hållbarhet används kedjor av högsta kvalitet på hela maskinen.

Lagerhuskonstruktion

Lagerhuskonstruktion

Det kan uppstå extrem belastning på balkammaren med krafter från alla riktningar. Den smarta lagerhuskonstruktionen möjliggör viss rörelse hos rullarna i syfte att eliminera axiell belastning som inträffar under drift.

Tillgängliga modeller

Modell

Kammardiameter (m)

Kammarbredd (m)

Pickupbredd (m)

Ungefärlig vikt (kg)

MF RB 3130F rundbalspress, Classic 1,25 1,23 2 / 2,25 3 000
MF RB 3130F rundbalspress, Xtra 1,25 1,23 2 / 2,25 / 2,4 3 200

Hitta en återförsäljare