MF ISOBUS

MF ISOBUS är den ingång som styr alla ISOBUS-redskap från traktorhytten. Integrerad ISOBUS-kompatibilitet rensar upp i hytten genom att terminalen ger enkel plug and play-styrning av en mängd olika redskap. Det sparar även utgiften för en extra terminal. Datatronic 5 har även ett bättre användargränssnitt som är mer användarvänligt. Reglage på MultiPad-joysticken kan också användas för att styra ISOBUS-redskap, vilket gör det möjligt för förare att anpassa inställningen enligt särskilda behov för enklare användning.

 

ISOBUS för total redskapsstyrning – möjliggör att ett styrsystem från redskapens tillverkare visas på terminalskärmen, vilket sparar tid och pengar för ägare och förare som inte behöver installera fler terminaler i hytten. Anslut bara redskapets kabel till traktorns ISOBUS-uttag, så laddar systemet automatiskt upp arbetsmenyerna och visar dem på skärmen. Du kan enkelt göra egna personliga inställningar som lagras till nästa gång du använder. MF ISOBUS uppfyller AEF-certifieringen (Agricultural Industry Electronic Foundation).

 

ISOBUS MultiPad-omkopplingstilldelning – ISOBUS-redskap kan styras direkt med hjälp av MultiPad-reglaget. Det är mycket mer praktiskt att ha alla styrfunktioner för både traktor och redskap på samma reglage än att använda extra displayer och reglage. Det här mångsidiga systemet möjliggör att flera redskap lagras för att användas via MultiPad, vilket betyder att det kan fungera med alla befintliga ISOBUS-redskap i gårdens maskinpark.

Hitta en återförsäljare