MF Section Control

Med den helautomatiska sektionskontrollen för ISOBUS-redskap kan föraren så utsäde, sprida gödning eller spruta växtskyddsmedel utan överlappning. Det förhindrar dubbelbehandling och bearbetning av områden utanför fältkanterna. Med hjälp av den okomplicerade och lättanvända assistenten för sektionskontroll kan förare ställa in korrigeringsvärden för varje redskap, snabbt och enkelt. Systemet använder traktorns GPS-system för att automatiskt aktivera och inaktivera enskilda sektioner inom områden på fältet som redan har behandlats, vilket med automatik leder till mer ekonomisk tilldelning och förbättrad avkastning.

Dataöverföring med TaskDoc Pro ger nu möjlighet till kontrollerad tillförsel, baserat på jordens eller växternas behov och sparar därmed insatsmedel. De individuella besluten för tillförsel av insatsmedel visas på insatskartor. De tas sedan upp under drift och utförs automatiskt. Den stora fördelen är att: insatser kan definieras och planeras med hjälp av fältdatabasen och sedan spridas med högsta precision. Du kan till exempel skräddarsy tilldelning av växtskyddsmedel eller mineralgödsel i områden enligt önskemål, vilket sänker insatskostnaderna och förbättrar avkastningen.

Hitta en återförsäljare