Du förlitar dig på din Massey Ferguson-maskin.

När det handlar om din maskin från Massey Ferguson är valet av originaldelar och -service det enda valet. Med ett sådant omfattande sortiment av kvalitetsprodukter och -tjänster från din Massey Ferguson-återförsäljare finns det inget skäl att inte hålla sig till originalet!

SERVICE OCH FÖRLÄNGD GARANTI

SERVICE OCH FÖRLÄNGD GARANTI

MF Care är ett sätt för dig att fastställa dina kostnader vid tidpunkten för inköp av din Massey Ferguson-maskin, säkerställa optimala prestanda, garantera effektivitet och maximera maskinens andrahandsvärde. Våra MF Care-servicelösningar kan personanpassas för att lämpa sig för dina betalnings- och driftstidsönskemål.

Lär dig mer

Engångsservice

Din Massey Ferguson-återförsäljare kan utföra en visuell tillståndskontroll och lämna en offert till dig gällande mindre eller större service enligt behov.

En service är inte bara ett olje- och filterbyte. Varje service omfattar en omfattande fel- och tillståndsrapport avseende prestanda för bromsar, koppling, styrning, motor, kylsystem, bränsle- och elsystem. När du tar maskinen till din återförsäljare görs garanterat de senaste uppdateringarna av programvara samt kalibreringar. Håll din maskin på topp.

Service för äldre maskiner

Om det har gått en tid sedan din senaste service kan din Massey Ferguson-återförsäljare utföra en visuell tillståndskontroll och lämna en offert till dig gällande mindre eller större service enligt behov.

Varje service omfattar en omfattande fel- och tillståndsrapport avseende prestanda för bromsar, koppling, styrning, motor, kylsystem, bränsle- och elsystem. Den visuella tillståndskontrollen och fel- och tillståndsrapporten vid service hjälper dig att fatta smartare beslut om underhåll av din äldre maskin.

Lågsäsongsservice

Massey Fergusons tekniker är inga mångsysslare. De är specialister. En kontroll under lågsäsong innebär: 

  • En omfattande fel- och tillståndsrapport utan förpliktelser
  • Minimal försämring av din maskin under vinterförvaring
  • Minskad risk för kostsamma och tidskrävande driftavbrott
  • En snabbare start på nästa säsong
  • Toppad maskineffektivitet
  • Minimerat spill

När säsongen är över och innan du ställer undan maskinen, kan du alltså kontakta din Massey Ferguson-återförsäljare för att boka in en lågsäsongskontroll.

Hitta en återförsäljare