Imprint

Utgivare:
AGCO S.A.S., MF EME Sales & Marketing

Direktör och utgivare:
Thierry Lhotte  

Adress:
AGCO SAS
41 Avenue Blaise Pascal, B.P. 60307
60026 Beauvais Cedex, Frankrike
Telefon: +33 3 44 11 33 33
Telefax: +33 3 44 11 39 17
EMail: info@masseyferguson.com


Postadress:
AGCO SAS
41 Avenue Blaise Pascal, B.P. 60307
60026 Beauvais Cedex, Frankrike
Huvudkontor: 41 Avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais
Board or Chairman of the Supervisory Board: Thierry Lhotte, Chairman of AGCO SAS
MOMSREGISTRERINGSNUMMER: FR 73 317 358 380Juridiskt meddelande
Vi uppskattar ditt besök på den här webbplatsen och ditt intresse av våra produkter.


Immateriell egendom
Med ensamrätt. Om inget annat anges skyddas alla varumärken, märkskyltar, företagslogotyper och emblem som återges på den här webbplatsen av varumärkeslagstiftning för AGCO. Text, bilder, grafik, ljud, animeringar och videor, samt deras layout på den här webbplatsen skyddas av upphovsrätt. Därför är det inte tillåtet att ladda ned, reproducera eller distribuera webbplatsen som helhet eller delar därav. Teknisk reproducering i genombläddringssyfte och enskild reproducering för privat användning är tillåten. All annan användning av innehållet på den här webbplatsen eller varumärkena som skyddas av AGCO kräver föregående skriftligt tillstånd från AGCO.


Friskrivning
Den här webbplatsen skapades med största möjliga noggrannhet. Trots detta kan AGCO inte garantera informationens exakthet. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. All ansvarsskyldighet för skador som uppstår direkt eller indirekt till följd av användning av den här webbplatsen är undantagen om skadorna inte har uppstått på grund av uppsåt eller allvarlig försumlighet från AGCOs sida.

Om den här webbplatsen refererar till webbplatser som drivs av tredje parter, tar AGCO inte på sig ansvarsskyldighet för innehållet på länkade Internet-webbplatser och ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå till följd av sådant innehåll. Alla länkar är externa länkar och erbjuds endast som vägledning för besökare. Därför kontrollerar vi inte innehållet. De här länkarna omfattas av ansvarsskyldighet från respektive leverantör.

Hitta en återförsäljare