MF TaskDoc

TaskDoc registrerar data snabbt och enkelt i syfte att skapa fältregister, framställa arbetsrapporter och föra noggranna register över insatsvaror. Den här informationen kan överföras enkelt och trådlöst från terminalen i ett format som är kompatibelt med de flesta gårdsdataprogram. 

Med TaskDoc™ Pro-versionen möjliggör även registrering av GPS-positionsdata och dataöverföring i realtid. Det möjliggör automatiskt, smidigt utbyte med ISOXML-kompatibel programvara för fälthantering samt kartering. Alla data som överförs och kan även övervakas via Datatronic 5-terminalen under arbetet.

Med TaskDoc™ kan relevanta uppgifter registreras med lätthet, dokumenteras i fältregistret och sedan analyseras, allt med minimal tidsåtgång. Data överförs trådlöst från Datatronic 5-terminalen till fältdatabasen med hjälp av ISOBUS-standarden TC-BAS. Fakta om insatsen, dvs. utsädesmängd, gödning osv samt bränsleförbrukning, finns tillgängliga direkt när arbetet har slutförts.

 

Data som samlas in av TaskDoc Pro kan användas för att skapa insatskartor för variabel giva i syfte att tillföra insatsvaror till områden där de gör största möjliga nytta. Detta minskar spill, kostnader och har visat sig öka avkastningen och grödans kvalitet samt skydda miljön.

Hitta en återförsäljare