MF Rate Control

I kombination med MF Section Control minskar MF Rate Control oönskad förbrukning av insatsmedel ytterligare genom att använda maskinens position för att applicera den önskade mängden utsäde, mineralgödsel eller växtskyddsmedel. De här två teknikerna hjälper odlare att se till att varje kvadratmeter av fältet får optimal mängd utsäde, mineralgödsel och växtskyddsmedel i syfte att maximera avkastning, minimera spill och skydda miljön.

Variabel giva med Variable Rate Control (VRC) och Dataöverföring med TaskDoc Pro ger nu möjlighet till applicering av variabel mängd, baserat på jordens eller växternas behov och sparar därmed insatsmedel. De individuella besluten för tillförsel av insatsmedel visas på insatskartor. De tas sedan upp under drift och utförs automatiskt. Fördelarna för din verksamhet är att insatsvaror kan definieras och planeras med hjälp av fältdatabasen och sedan appliceras med högsta precision. Du kan till exempel skräddarsy tilldelning av växtskyddsmedel eller mineralgödsel i områden enligt önskemål, vilket sänker insatskostnaderna och förbättrar avkastningen.

Hitta en återförsäljare