Trum- och tallriksslåttermaskiner

Massey Ferguson har alltid stått för innovativ teknik, enastående kvalitet och personlig hängivenhet för lantbruk.

Aktuella erbjudanden

MF Slåttermaskiner

MF Slåttermaskiner

Få upp till 4% rabatt

Kvalitet, användarvänlighet och tillförlitlighet

Erbjudandet gäller tills 31:e maj 2024.

MF DM | Slåtterkross

MF DM | Slåtterkross

Rabatt på upp till 25 800 kr

Erbjudande giltigt t.o.m. 31:a maj, 2024

Viktiga fördelar

MF tallriksslåttermaskiner – teknik och innovation

MF Farmer-serien - F

MF Farmer-serien - F

Dessa slåttermaskiner som lämpar sig perfekt för traktorer med lägre effekt eller liten slåtterareal har en mängd funktioner som du endast skulle förvänta dig att hitta på större och dyrare maskiner.

KRAFTÖVERFÖRING - F

KRAFTÖVERFÖRING - F

En kraftuttagsaxel med frihjulskoppling som överför kraft genom en V-rem från traktorn till knivbalken.

Överbelastningsskydd med brytbult - F

Överbelastningsskydd med brytbult - F

Varje enskilt rotorhuvud är utrustat med brytbult som skydd, vilket förhindrar skador vid sammanstötning med hinder. Dessa brytbultar är lätta att byta på fältet.

Plan profil - F

Plan profil - F

Den plana profilen är idealisk för tunga grödor och i kombination med det standardmonterade stenskyddet och den stora härdade släpskon säkras åratals problemfri användning.

Konstruerad för tuffa förhållanden - F

Konstruerad för tuffa förhållanden - F

Konstruerad för att klara de tuffaste förhållandena.

Ingen materialansamling - F

Ingen materialansamling - F

Åstadkommer ett exakt snitt och högt materialflöde utan materialansamling, vilket ger luftiga strängar och högkvalitativt vallfoder.

Bred arbetsbredd – F

Bred arbetsbredd – F

Massey Fergusons tallriksslåttermaskiner med kuggdrev säkrar lång livslängd och låga driftskostnader. Den lätta konstruktionen maximerar lönsamheten, där större arbetsbredder är möjliga även med mindre traktorer.

Knivbalk – F

Knivbalk – F

Den precisionskonstruerade rotorbalken med elliptiska tallrikar, roterande strängformare och robusta transporttrummor ser till att det är möjligt att få en renskuren stubb och bra kapacitet även på besvärliga fält.

MF Professional-serien - P

MF Professional-serien - P

MF Professional-serien har konstruerats för entreprenörer och större gårdar och har producerats för att tackla extensiv användning samt erbjuder många exklusiva funktioner som ger hög prestanda och låg driftskostnad.

Vinkeldrift - P

Vinkeldrift - P

I hjärtat av det här systemet finns en rejält dimensionerad genomgående sexkantsaxel och en robust vinkelväxellåda under varje slåttertallrik. Det resulterar i jämn kraftöverföring till alla slåttertallrikar och utjämning av belastningstoppar.

Vinkeldrift – slåtter med hög kapacitet - P

Vinkeldrift – slåtter med hög kapacitet - P

Massey Fergusons tallriksslåttermaskiner med kompakt vinkeldrevsdrift är tillförlitliga och har låg effektförbrukning, vilket alltid ger kostnadseffektiv slåtter med hög kapacitet.

Knivbalk – P

Knivbalk – P

Ingenjörerna hos MF har lyckats utveckla en perfekt strömlinjeformad knivbalk med optimal profil på undersidan. Som resultat av detta, under mindre gynnsamma förhållanden, förhindras bildande av jordhögar i vallgrödan eller på våt mark.

Knivbalk - fördelar - P

Knivbalk - fördelar - P

Knivbalken flyter fram över marken och lämnar alltid en renskuren gröda. Med en knivbalk från Massey Ferguson kan du fortsätta arbeta när andra måste ge upp eller inte ens har kunnat börja arbeta.

Knivöverlappning - P

Knivöverlappning - P

Ett perfekt klippresultat uppnås tack vare den stora överlappningen hos slåttertallrikarna, vilka är placerade långt fram. MF:s slåttermaskiner använder stora slåttertallrikar och deras speciella form betyder att de kan hantera större volymer av gröda.

Axiell eller parkopplad drift - P

Axiell eller parkopplad drift - P

Slåttertallrikarna konverteras från axiell drift till parkopplad drift genom att enkelt byta vinkeldrevet – allt utan ytterligare komponenter. Du kan anpassa din Massey Ferguson slåttermaskin enligt förändrade slåtterförhållanden.

Kilformad balk - P

Kilformad balk - P

Den kilformade balken ger den extra fördelen med låg klipphöjd och konstruktionen med “stora tallrikar” säkrar stor överlappning, vilket ger rena snitt även vid stora volymer och besvärliga grödor.

Vinkeldrev - P

Vinkeldrev - P

Tallriksslåttermaskinerna i MF Professional-serien har individuella, kompakta vinkeldrev som ger en extremt smidig kraftöverföring till alla tallrikarna, vilket leder till mindre slitage jämfört med en konventionell drivning med kuggdrev och säkrar en längre och mer tillförlitlig livslängd för knivbalken.

MF DM 255 P – alternativa krossenheter

MF DM 255 P – alternativa krossenheter

Som tillval kan MF DM 255 P snabbt och enkelt eftermonteras med en valskross (RC) eller krossfingrar (KC), medan MF DM 306 P kan eftermonteras med en KC fingerkross.

Trepunktsburen, centrumupphängd - stödram

Trepunktsburen, centrumupphängd - stödram

Knivbalken stöds och guidas av stödramen. Den är tillverkad av formstabilt stål av hög kvalitet och har konstruerats för extremt höga belastningar.

Trepunktsburen, sidomonterad - P

Trepunktsburen, sidomonterad - P

Horisontell avbalansering med ett styrt lyftlänkage resulterar i en kompakt transportposition och låg transporthöjd. Ett system för snabbt knivbyte är standard på slåttermaskinerna i Professional-serien, vilket ökar effektiviteten.

Robust externt stöd - trepunktsburet, sidomonterat

Robust externt stöd - trepunktsburet, sidomonterat

Ett kraftigt yttre stöd säkrar lång livslängd för skydden, vilket ökar maskinens driftsäkerhet.

Centrumstöd med vertikal infällning

Centrumstöd med vertikal infällning

Vid transport fälls modellen MF DM TL-V in snett bakom traktorn och ger utmärkt viktfördelning för slåtterekipaget med kompakt transportdimension och låg transporthöjd.

SafetySwing påkörningsskydd - centrumupphängd, vertikalt lyft

SafetySwing påkörningsskydd - centrumupphängd, vertikalt lyft

Förhindrar skador i händelse av påkörning av ett hinder genom svängning bakåt och uppåt. Återgår automatiskt i arbetsläge genom sin egen vikt.

Hydropneumatisk centrumupphängning

Hydropneumatisk centrumupphängning

Turbolift-system för steglöst variabel justering av marktrycket. Anpassas efter varierande fältförhållanden och eliminerar skador på grässvålen.

MF DM 306 TR och MF DM 357 HS TR
MF DM bogserade slåttermaskiner

MF DM bogserade slåttermaskiner

MF DM 306 TR och MF DM 357 HS TR är bogserade slåttermaskiner med centrumdrag. De här maskinerna karakteriseras av enkel hantering och enastående smidighet. Slåttermaskinen kan svängas både åt vänster och höger bakom traktorn.

Dragande upphängning

Dragande upphängning

Med knivbalkens specialkonstruerade dragande upphängning minskas marktrycket till ett minimum – oavsett svängningsrörelse.

justerbart marktryck

justerbart marktryck

Man kan justera slåtterbalkens marktryck perfekt enligt förhållandena. Till följd av slåtterbalkens höga lyfthöjd kan svängar på vändtegen utföras smidigt utan att orsaka skador på tvärgående strängar.

Justerbar skärhöjd

Justerbar skärhöjd

Arbetshöjden kan ställas in med en steglöst justerbar klipphöjd mellan 3,5 och 7,0 cm. Tack vare detta kan du flexibelt reagera på förändrade arbetsförhållanden. Dessutom kan du anpassa slåttermaskinens marktryck perfekt enligt förhållandena.

MF DM 306 TR och MF DM 357 HS TR – krossenhet som tillval

MF DM 306 TR och MF DM 357 HS TR – krossenhet som tillval

MF DM 306 TR och MF DM 357 HS TR kan som standard utrustas med en finger- eller valsskross. Med en krossenhet får du snabbare ett kvalitetsfoder eftersom upptorkning av grödan accelereras.

Det nya och växande utbudet av vallskördemaskiner från Massey Ferguson omfattar ett brett urval högkvalitativa och energieffektiva frontslåttermaskiner.
MF frontmonterade slåttermaskiner

MF frontmonterade slåttermaskiner

Dessa maskiner är särskilt konstruerade för att uppfylla de exakta kraven hos vallodlare och entreprenörer som skördar en mängd olika grödor i skiftande förhållanden.

MF DM 306 FP – stor pendelrörelse

MF DM 306 FP – stor pendelrörelse

Perfekt för användning i slåtterkombinationer.

MF DM 306 FZ - frontmonterat, dragande länksystem

MF DM 306 FZ - frontmonterat, dragande länksystem

Hydrauliskt dragande upphängningssystem för slåtter utan spill.

MF DM 316 FQ och MF DM 367 FQ - tredimensionell markföljning

MF DM 316 FQ och MF DM 367 FQ - tredimensionell markföljning

Konstruktionen med ett nytt pendlingssystem som även omfattar det beprövade avbalanseringssystemet TurboLift, “drar” maskinen genom grödan och ger optimal markföljning.

MF DM 316 FQ och MF DM 367 FQ - sex modeller

MF DM 316 FQ och MF DM 367 FQ - sex modeller

Det finns totalt 6 modeller med en arbetsbredd på 3,12 m med sex tallrikar eller 3,62 m med sju tallrikar. Alla kan levereras med eller utan krossenhet med valsar eller fingrar, vilket ger kunder möjlighet att välja det bästa systemet för sina förhållanden.

MF DM 316 FQ och MF DM 367 FQ - monterade nära traktorn

MF DM 316 FQ och MF DM 367 FQ - monterade nära traktorn

Alla monteras direkt till frontlyften utan en A-ram. Det håller maskinen nära traktorn, förbättrar stabiliteten och minskar överhänget.

MF DM 316 FQ och MF DM 367 FQ - ny knivbalk

MF DM 316 FQ och MF DM 367 FQ - ny knivbalk

Alla modeller är utrustade med en ny knivbalk. Två tallrikar med en diameter på 62 cm, marknadens bredaste, är utrustade med två knivar och genererar mycket hög periferihastighet för bästa klippresultat.

Med MF slåtterkombination förenas slåtterkvalitet och kapacitet. MF DM 8612 TL & MF DM 9614 TL & MF DM 8612 TL-KC / RC & MF DM 9314 TL-KC & MF DM 9314 EL TL-KCB
Trepunktsburen Butterfly

Trepunktsburen Butterfly

Den trepunktsburna Butterfly-slåttermaskinen MF DM 9314 med KC eller RC krossenhet är ett perfekt komplement till frontkrossen MF DM 316 FQ med dragande upphängning. Denna kombination ger en arbetsbredd på 9,3 m.

Centrumupphängda slåtterenheter

Centrumupphängda slåtterenheter

MF DM 8312 har fritt pendlande, centrumupphängda slåtterenheter, vilket minskar belastningen på bärramen, stödbalken och trepunktslyften.

MANÖVRERING MED EN SPAK

MANÖVRERING MED EN SPAK

Butterfly-slåttermaskinerna styrs via en spak för snabb och enkel manövrering från arbetsposition till position för vändning.

MF DM 9314 EL TL-KCB - Slåtterkombination med ISOBUS

MF DM 9314 EL TL-KCB - Slåtterkombination med ISOBUS

Avancerad maskinteknik tillsammans med ett toppmodernt ISOBUS-system gör att denna slåtterkombination med centrumläggande transportör skiljer sig från mängden. En arbetsbredd på 9,3 m möjliggör att stora arealer vall kan slås snabbt och effektivt.

NYA MF DM 8612 TL - KC / RC

NYA MF DM 8612 TL - KC / RC

Med en Butterfly slåtterkross säkras hög foderkvalitet, bränsleeffektiv slåtter och skonsam markkontakt. Användarvänlig tack vare manövrering av båda slåtterenheterna med en spak. Krossenhet med valsar eller fjäderpinnar ger snabbare torktid.

TVÅ ARBETSBREDDER

TVÅ ARBETSBREDDER

De nya modellerna MF DM 8612 TL, MF DM 9614 TL och MF DM 8612 TL-KC / RC har brett användningsområde och två arbetsbredder för anpassning efter bredden på frontkrossen med önskad överlappning, och efter rådande fältförhållandena.

TYNGDPUNKTEN NÄRMRE TRAKTORN

TYNGDPUNKTEN NÄRMRE TRAKTORN

Modellerna MF DM 8612 TL, MF DM 9614 TL och MF DM 8612 TL-KC / RC har ett nytt tillkopplingssystem för bättre stabilitet och förarkomfort. Tandemcylindrar anpassar slåtterenheterna till transport-, vändegs- och arbetsposition.

TURBOLIFT-SYSTEMET

TURBOLIFT-SYSTEMET

TL Butterfly-slåttermaskinerna har TurboLift, ett hydropneumatiskt avbalanseringssystem för idealiskt marktryck av rotorbalken vid slåtter, vilket reducerar nedsmutsning av grödan och minimerar bränsleförbrukningen.

SPAR UTRYMME MED NY PARKERINGSPOSITION

SPAR UTRYMME MED NY PARKERINGSPOSITION

Butterfly-slåttermaskinerna MF DM 8612 Tl, 9614 TL OCH 8612 TL-KC / RC kan parkeras i uppfällt läge, vilket spar utrymme i maskinhallen.

MARKFÖLJSAMHET

MARKFÖLJSAMHET

Svängvinkeln i sidled är väl tilltagen och medger slåtterenheterna att pendla upp till +30°/- 19°. Detta säkrar god markföljsamhet för hög slåtterprestanda - även vid tuffa eller kuperade förhållanden.

ROBUST KONSTRUERAD ROTORBALK

ROBUST KONSTRUERAD ROTORBALK

De nya Butterfly-slåttermaskinerna har en extra kraftig rotorbalk med drift via robusta kuggdrev. Detta borgar för en optimal kombination gällande bra klippkvalitet, låg vikt och låg driftskostnad.

SAFTEYSWING PÅKÖRNINGSSKYDD

SAFTEYSWING PÅKÖRNINGSSKYDD

Om slåtterenheten träffar ett hinder, löser den mekaniska skyddsmekanismen ut och enheten svingas bakåt, uppåt. Detta okomplicerade system har hög tillförlitlighet och skyddar slåtterenheten från skador så att föraren kan fokusera på slåtterarbetet.

Slåttertrumma

Slåttertrumma

I själva hjärtat av MF M-seriens trumslåttermaskiner finns trumman. Massey Fergusons slåttertrummor har utvecklats för att ge perfekta resultat under alla förhållanden. Underhåll är snabbt och enkelt att utföra. Trummorna är monterade på fem punkter och de är bultade, inte svetsade på plats.

Frontmonterad dragande upphängning - MF M 304 FZ

Frontmonterad dragande upphängning - MF M 304 FZ

Optimal markföljning även på mycket besvärliga fält säkras med trumslåttermaskinen MF M 304 FZ som är utrustad med ett dragande länkage med tredimensionell markföljning.

Frontmonterad dragande upphängning - pendlande koppling

Frontmonterad dragande upphängning - pendlande koppling

Upphängningen kan pendla fritt både i längs- och tvärgående riktning, vilket säkrar en renskuren stubb och minimal förorening av grödan.

Frontmonterad dragande upphängning – avbalansering med fjädrar

Frontmonterad dragande upphängning – avbalansering med fjädrar

Länkagets konstruktion med sin enkla avbalansering bestående av fjädrar bidrar till att skydda slåttermaskinen mot onödiga påfrestningar.

Frontmonterad pendlande kopplingsram - sidledsrörelse

Frontmonterad pendlande kopplingsram - sidledsrörelse

Det pendlande länkaget möjliggör sidorörelser på upp till +/- 5° för god markföljsamhet i hög hastighet på ojämn mark.

Bakmonterad sidokoppling - ren, kompakt sträng

Bakmonterad sidokoppling - ren, kompakt sträng

MF M 182, MF M 222 och MF M 294 är klassiska trumslåttermaskiner för små och medelstora gårdar. De här slåtterbalkarnas enkla, hållbara konstruktion garanterar problemfri användning och en ren, kompakt sträng.

Trepunktsburen sidomonterad – kross som tillval

Trepunktsburen sidomonterad – kross som tillval

Modellerna MF M 182 och MF M 222 kan som tillval utrustas med en fingerkross, vilket ökar mångsidigheten.

Tillgängliga trumslåttermodeller

Modell

Maskinbeteckning

Arbetsbredd (m)

Antal tallrikar

MF M 294 FP-V Frontmonterad, Svängbar kopplingsram 2,86 4
MF M 304 FP-V Frontmonterad, Svängbar kopplingsram 3,06 4
MF M 304 TL Buren, Centrumhängd 3,06 4

Tillgängliga trumslåttermodeller

Modell

Maskinbeteckning

Arbetsbredd (m)

Antal tallrikar

Varianter med extrautrustning

MF DM 164 (F) Kugghjulsdrivning, Buren med inre drivhus 1,66 4
MF DM 205 (F) Kugghjulsdrivning, Buren med inre drivhus 2,06 5
MF DM 246 (F) Kugghjulsdrivning, Buren med inre drivhus 2,42 6
MF DM 287 (F) Kugghjulsdrivning, Buren med inre drivhus 2,82 7
MF DM 246 ISL (F) Kugghjulsdrivning, Buren utan inre drivhus 2,42 6
MF DM 287 ISL (F) Kugghjulsdrivning, Buren utan inre drivhus 2,82 7
MF DM 204 (P) Buren, Sidomonterad, Kompakt vinkeldrift 2,05 4 KC, RC
MF DM 255-P (P) Buren, Sidomonterad, Kompakt vinkeldrift 2,55 5 KC, RC
MF DM 306-P (P) Buren, Sidomonterad, Kompakt vinkeldrift 3 6 KC
MF DM 357-P (P) Buren, Sidomonterad, Kompakt vinkeldrift 3,5 7
MF DM 408 TL (P) Buren, Centrumhängd, Kompakt vinkeldrift 4 8
MF DM 459 TL (P) Buren, Centrumhängd, Kompakt vinkeldrift 4,5 9
MF DM 265 TL-V (HD) Buren, Centrumhängd, Vertikal fällning 2,6 5 KC, RC
MF DM 316 TL-V (HD) Buren, Centrumhängd, Vertikal fällning 3,1 6 KC, RC
MF DM 367 TL-V (HD) Buren, Centrumhängd, Vertikal fällning 3,6 7 KC, RC
MF DM 306 TR (P) Kompakt vinkeldrift, Bogserad, Med transportchassi 3 6 KC, RC
MF DM 204 FK-S (P) Frontmonterad alpine med kompakt vinkeldrift 2 4
MF DM 254 FP (P) Frontmonterad alpine med kompakt vinkeldrift 2,5 4 FP-S
MF DM 254 FK (P) Frontmonterad alpine med kompakt vinkeldrift 2,5 4 FK-S
MF DM 316 FP (HD) Kompakt vinkeldrift, Frontmonterad, Svängbar kopplingsram 3,1 6 KC, RC
MF DM 316 FQ (HD) Frontmonterad, Frontmonterad slåttermaskin, Med tredimensionell markföljning 3,12 6 KC, RC
MF DM 367 FQ (HD) Frontmonterad, Frontmonterad slåttermaskin, Med tredimensionell markföljning 3,62 7 KC, RC
MF DM 8612 TL-KC / RC (HD) Slåtterkombination 8,3 / 8,6 12 KC, RC
MF DM 8612 TL (HD) Slåtterkombination 8,3 / 8,6 12
MF DM 9314 TL-KC (P) Slåtterkombination 9,3 14
MF DM 9614 TL (HD) Slåtterkombination 9,3 / 9,6 14
MF DM 9314 EL TL-KCB (P) Slåtterkrosskombination med ISOBUS och bandtransportör 9,3 14
(F) - Farmer-serien | (P) - Professional-serien | (HD) - Heavy Duty-serien

Hitta en återförsäljare