Инструмент NEXT Wayline Converter

Подобрете преносимостта на данните за автоматично водене, за да спестите време и пари. Този уеб-базиран инструмент преобразува AB-линии от и в различни формати на производителя, което ви позволява лесно да преобразувате прави линии и граници на полета.

Лесно конвертирайте прави линии и граници между AGCO и системи за насочване на трети страни, включително AGCO®, John Deere®, Topcon®, CNH®, Trimble® и ISO XML файлови формати.

Линиите AB са основополагаща част от прецизното земеделие и могат да бъдат очертани на полето с помощта на система за управление и машина или да бъдат създадени в системата FMIS. С NEXT Wayline Converter генерираните АБ-линии може да бъдат преобразувани в различни формати и използвани с терминали на различни производители.

Намерете търговски представител