MF Rate Control

Комбиниран с MF Section Control, MF Rate Control допълнително намалява загубените вложени средства, като използва позицията на машината, за да приложи предписаното количество семена или химикали в определени зони на полето. Тези две технологии помагат на производителите да гарантират, че всеки квадратен метър (ярд) от полето получава оптималното количество семена и химикали за максимизиране на добива, минимизиране на отпадъците и защита на околната среда.

Променлива норма с Variable Rate Control (VRC) Трансферът на данни с TaskDoc Pro вече позволява приложение с варираща норма според нуждите на почвата и растенията и по този начин спестява от работни материали. Индивидуалните изисквания за семена, тор или пестициди се показват на картите за приложение. След това те се извикват по време на работа и се изпълняват автоматично. Операцията ви е от полза, тъй като с помощта на полевата база данни могат да се определят и планират оперативните входове, а след това да се прилагат с максимална прецизност. Например, можете да определите приложението на препарат или тор в определени площи според необходимостта, което намалява разходите за материали и допълнително увеличава добивите.

Намерете търговски представител