Agrirouter

Тази универсална платформа за обмен на данни ви позволява да свързвате машини и селскостопански софтуер, независимо от доставчика или производителя. Също така можете да определите с кого и до каква степен да обменяте данни. Agrirouter е вашият вход към цифровизираното земеделие, като ви позволява да запазите контрол върху своите данни.

Новата платформа за обмен на данни се предлага с потребителски интерфейси на френски, английски и немски език. Възможно е да бъдат интегрирани и други езици.

 

 

Можете да обменяте данни между вашия смесен автопарк и селскостопански софтуерни продукти от различни производители и доставчици. Веднъж настроена, системата автоматично работи във фонов режим, опростява процесите и подобрява рентабилността.

 

 

Можете да прехвърляте повече данни безпроблемно, ефикасно и ефективно между вашата машина и вашия софтуер или дори да се интегрирате с външни изпълнители или клиенти.

Намерете търговски представител