MF TaskDoc 

TaskDoc записва данни бързо и лесно, за да създава полеви записи, да прави отчети за работата и да поддържа точни записи на входящите данни. Тази информация може да се прехвърля лесно, безжично от терминала във формат, съвместим с повечето софтуери за управление на ферми. 

Версията TaskDoc™ Pro позволява също и запис на GPS положението и пренос на данни в реално време. Това прави възможен автоматичния и безпроблемен обмен със съвместим с ISOXML софтуер за полево управление и позволява картографиране. Данните за използваните материали се предават и също могат да се наблюдават чрез терминала Datatronic 5 по време на работа.

С TaskDoc™ съответните данни може да се запишат с минимални усилия, да се документират в полеви запис и след това да се анализират, всичко това в най-кратки срокове. Данните се пренасят безжично от терминала Datatronic 5 до полевата база данни чрез ISOBUS стандартния TC-BAS. Данните за количеството приложени семена и тор или за потреблението на гориво са налични незабавно след приключване на работата.

 

Данните, събрани от TaskDoc Pro, може да се използват за създаване на планове за третиране с променлива норма, за да се гарантира, че материалите са насочени към области, където ще имат най-голяма полза. Това намалява отпадъците, разходите и е доказано, че повишава добивите и повишава качеството на реколтата и защитава околната среда.

Намерете търговски представител