MF Section Control

Напълно автоматичният Section Control за инвентара с ISOBUS позволява на операторите да прилагат семена, торове или пестициди без припокривания. Това предотвратява двойното третиране и обработването на зони извън границите на полето. С помощта на опростения и лесен за работа асистент Section Control операторите могат бързо и лесно да задават стойности на корекция за всеки инвентар. Системата използва Guidance системата на трактора за автоматично включване и изключване на отделни секции в площите, които вече са покрити – това автоматично води до икономично приложение и подобрени добиви.

Прехвърлянето на данни за управление на раздел с Task Doc Pro вече позволява контролирано приложение според нуждите на почвата и растенията и по този начин спестява работни материали. Индивидуалните изисквания за семена, тор или пестициди се показват на картите за приложение. След това те се извикват по време на работа и се изпълняват автоматично. Голямото предимство: работните материали могат да се определят и планират с помощта на полевата база данни и след това да се приложат с превъзходна прецизност. Например, можете да определите приложението на препарат или тор в определени площи според необходимостта, което намалява разходите за материали и допълнително увеличава добивите.

Намерете търговски представител