AGCO-Massey Ferguson har innført forsterkede helsetiltak for en trygg oppstart på Beauvais

Massey Ferguson, som er et verdensomspennende varemerke i AGCO-konsernet (NYSE: AGCO), kunngjør at det er iverksatt forsterkede helsetiltak og spesialtilpassede produksjonsprosesser for en sikker og bærekraftig oppstart av produksjonen på Beauvais-fabrikken 27. april.

Produksjonen har stått på vent siden 17. mars.

Siden krisen startet, har Massey Ferguson møtt trusselen fra korona-virus med strenge tiltak for å holde team, forhandlere og kunder trygge, samtidig som vi har sikret kontinuerlig forhandler- og kundestøtte. Det har vært nødvendig for at bøndene kunne opprettholde sin produksjon og sørge for normal matforsyning i denne usikre tiden. Vi har også bidratt med donasjoner av masker, hansker, kjeledresser og 3D-printede ansiktsvisir for å støtte våre lokale helter innen helseomsorgen.

Fra februar har ledergruppen for AGCO og Massey Ferguson iverksatt en rekke beskyttende tiltak for våre bedrifter. Det er etablert løsninger for hjemmekontor og der det er nødvendig å være fysisk til stede på jobb, er det gjort beskyttelsestiltak som går lenger enn helsemyndighetens anbefalinger. Dette gjelder f. eks. vårt store dele- og distribusjonslager i Ennery (i Frankrike).

“Når vi starter produksjonen på nytt i Beauvais-anlegget i dag, 27. april, vil det ikke gå på bekostning av hensynet til helsen til våre ansatte. Å starte produksjonen igjen er helt avgjørende for bærekraften i hele virksomhetskjeden, men det må utføres under optimale og bærekraftige forhold. Å starte produksjonen på nytt nå er mulig fordi vi har vært i stand til å oppfylle to kritiske krav.” sa Thierry Lhotte, visepresident og administrerende direktør for Massey Ferguson Europa og Midt-Østen.

“Først må vi være i stand til å garantere helsen og sikkerheten til alle våre ansatte gjennom forsterkede, forebyggende tiltak definert med engasjement fra interne team, fagforeningsrepresentanter og våre medisinske rådgivere. Disse tiltakene inkluderer temperaturkontroll for hver ansatt, trygg avstand, tilgjengelighet av masker og annet beskyttelses- og deteksjonsutstyr som ansiktsvisir og desinfeksjonsmidler. Det krever også omorganisering av arbeidsoperasjoner, og rengjøring og desinfisering av omgivelsene. Ikke bare i produksjonslokalene, men også i kontorene. På den annen side, og for å sikre at vi kan ivareta en bærekraftig produksjonsstart nå, må vi sørge for at alle våre leverandører, som har de samme utfordringene, kan levere de nødvendige delene og komponentene så produksjonen kan gå videre uten nye avbrudd. Våre innkjøps- og materialstyringsgrupper står på for fullt med et sterkt engasjement hver dag for å planlegge og koordinere gjenoppretting av produksjon og forsyningslinjer fra alle våre underleverandører.

"Jeg er veldig stolt av teamene våre og trygg på at de har evnen, engasjementet og kreativiteten som skal til for å ta oss gjennom denne krisen. Lagånd og gjennomsiktig dialog med våre fagforeninger har vært en sentral ressurs for å sikre en smidig, sikker og gradvis ny start av våre aktiviteter i Beauvais 27. april.” la Lhotte til.

"Våre AGCO-ansatte strekker seg langt for å starte produksjonen av alt det våre forhandlere og kunder trenger for å sikre de tidskritiske syklusene i plante- og høstesesongene," sa Torsten Dehner, Senior Vice President & General Manager AGCO Europa & Midtøsten. "Beauvais-teamet gjør en enorm jobb for å trygge både helse- og sikkerhetsforhold samt sørge for solide, robuste, pålitelige og bærekraftige rutiner hos våre leverandører. Vi setter pris på det gode samarbeidet og den store innsatsen som er lagt ned for å hjelpe bønder til å fortsette å produsere den maten som verden trenger.”

Finn en forhandler