MF TaskDoc 

TaskDoc salvestab andmed kiiresti ja lihtsalt ning loob põllukirjeid, koostab tööaruandeid ja peab täpset arvestust sisendite kohta. Seda teavet saab terminalist lihtsalt, juhtmevabalt edastada vormingus, mis ühildub enamiku farmihaldustarkvaradega. 

TaskDoc™ Pro versioon võimaldab GPSi asukohaandmete salvestamist ja andmete edastamist reaalajas. See võimaldab automaatset sujuvat andmevahetust ISOXML-võimekusega põlluandmete haldustarkvara ja kaardirakenduse vahel. Kasutatud tootmissisendite andmed edastatakse ning ka neid saab töö ajal jälgida Datatronic 5 terminali kaudu.

TaskDoc™-i abil saab kõikide tööde andmed salvestada vähese jõupingutusega, dokumenteerida põlluraamatus ja seejärel analüüsida kõige lühema aja jooksul. Andmed edastatakse juhtmevabalt Datatronic 5 terminalist põllu andmebaasi ISOBUSi standardset TC-BASi kasutades. Andmed seemnete ja väetisekoguste või kütusekulu kohta on kättesaadavad koheselt pärast töö teostamist.

 

TaskDoc Pro kogutud andmeid saab kasutada muutuva doseerimise kavade loomiseks, et tagada sisendite sihtimine aladele, kus need teevad kõige rohkem head. See vähendab jäätmeid, kulusid ja on tõestatud, et see suurendab saagikust ja suurendab põllukultuuride kvaliteeti ning kaitseb keskkonda.

Leidke edasimüüja