MF Rate Control

Koos MF sektsiooni juhtimisega vähendab MF Rate Control raisatud sisendeid veelgi, kasutades masina asendit ettenähtud koguse, seemne või kemikaali pealekandmiseks põllu teatud aladele. Need kaks tehnoloogiat aitavad kasvatajatel tagada selle, et põllu iga ruutmeeter saab optimaalse koguse seemneid ja kemikaale, et maksimeerida saagikust, minimeerida jäätmeid ja kaitsta keskkonda.

Erinevad võimalused funktsiooniga Variable Rate Control (VRC). Andmete ülekandmine TaskDoc ™ -i (või Pro-versiooniga) võimaldab nüüd vajaduspõhise täppisviljeluse kasutamist, lähtudes mulla või taimede olukorrast sisendite säästmiseks. Kasutuskaardil kuvatakse konkreetsed seemne, väetise ja pestitsiidide vajadused. Need tuuakse töö käigus ja rakendatakse automaatselt. Teie kasu seisneb selles, et tootmissisendeid saab määratleda ja kavandada põlluandmebaasi abil ja siis äärmiselt täpselt rakendada. Näiteks saate täpselt määrata teatud ala kemikaalide või väetiste koguse vastavalt vajadusele, mis vähendab sisendite kulu ja suurendab saake.

Leidke edasimüüja