Nota wydawnicza

Wydawca:
AGCO S.A.S., MF EME Sales & Marketing

Dyrektor i wydawca:
Thierry Lhotte  

Adres:
AGCO SAS
41 Avenue Blaise Pascal, B.P. 60307
60026 Beauvais Cedex, Francja
Telefon: +33 3 44 11 33 33
Faks: +33 3 44 11 39 17
Adres e-mail: info@masseyferguson.com


Adres pocztowy:
AGCO SAS
41 Avenue Blaise Pascal, B.P. 60307
60026 Beauvais Cedex, Francja
Siedziba główna: 41 Avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais
Board or Chairman of the Supervisory Board: Thierry Lhotte, Chairman AGCO SAS
Nr VAT: FR 73 317 358 380Informacja prawna
Doceniamy Twoją wizytę w tej witrynie oraz zainteresowanie naszymi produktami.


Własność intelektualna
Wszelkie prawa zastrzeżone. O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki towarowe, tabliczki znamionowe, emblematy i logotypy firmy AGCO umieszczone w tej witrynie internetowej są chronione prawem ochrony znaków towarowych. Tekst, obrazy, grafiki, dźwięk, animacje i filmy oraz ich układ w tej witrynie internetowej są chronione prawem autorskim. W związku z tym nie wolno pobierać, powielać ani rozpowszechniać tej witryny internetowej, zarówno w całości, jak i w części. Dozwolona jest techniczna reprodukcja do celów przeglądania oraz indywidualna reprodukcja do użytku prywatnego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości tej witryny lub chronionych znaków towarowych AGCO wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody AGCO.


Zastrzeżenie
Ta witryna została utworzona z zachowaniem najwyższej staranności. Niemniej jednak, AGCO nie może zagwarantować dokładności wszystkich znajdujących się w niej informacji. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania wszelkich niezbędnych zmian. Wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej witryny internetowej, chyba że wynikają one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony AGCO.

Jeśli ta witryna odwołuje się do witryn internetowych obsługiwanych przez strony trzecie, AGCO nie odpowiada za zawartość tych witryn ani nie za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z użytkowania tej zawartości. Wszystkie łącza to łącza zewnętrzne, oferowane wyłącznie jako przewodnik dla odwiedzających. Oznacza to, że nie sprawdzamy zawartości źródeł, do których te łącza odsyłają. Za treści, do których prowadzą te łącza, odpowiada ich dostawca.

Znajdź dealera