System kontroli dawki aplikacyjnej MF Rate Control

W połączeniu z systemem kontroli sekcji MF Section Control system kontroli dawki aplikacyjnej MF Rate Control jeszcze bardziej ogranicza straty materiału wejściowego, wykorzystując informację o położeniu maszyny do dozowania zalecanej ilości nasion lub środków chemicznych w konkretnych obszarach pola. Dzięki tym dwóm technologiom rolnicy mają pewność, że każdy metr kwadratowy pola otrzyma optymalną ilość nasion i środków chemicznych, co następnie przełoży się na maksymalizację plonów, minimalizację strat i ochronę środowiska naturalnego.

Zmienne dawkowanie dzięki funkcji Variable Rate Control (VRC, variable rate control) Transfer danych za pomocą systemu TaskDoc Pro pozwala teraz zmieniać aplikowaną dawkę zależnie od potrzeb gleby i roślin, co pozwala oszczędzić ilość aplikowanych środków. Indywidualne wymogi nasion, nawozów i pestycydów są przedstawione na mapie aplikacji. Podczas pracy odpowiednie parametry są automatycznie wywoływane i wykonywane. Zyskujesz, ponieważ zabieg agrotechniczne można zdefiniować i zaplanować za pomocą bazy danych pola, a następnie zastosować z wykorzystaniem najwyższej precyzji. Możesz na przykład dopasować dozowanie środków chemicznych lub nawozu zgodnie z potrzebami, obniżając w ten sposób koszty wejściowe i jeszcze bardziej zwiększyć plony.

Znajdź dealera