Jak podczas koszenia uzyskać wysokiej jakości siano

Jessica Williamson, Specjalistka ds. Siana oraz Pasz, AGCO

Proces produkcji siana może stanowić wyzwanie. Wraz z potrzebą wystąpienia idealnych warunków pogodowych i doboru czasu zbiorów na docelowym etapie wzrostu, utrzymanie wartości odżywczej plonu, który znajduje się na polu podczas całego procesu żniw, stanowi dodatkowe wyzwanie.

Istnieją pewne praktyki zarządzania, które można wdrożyć na etapie koszenia, aby zoptymalizować jakość paszy i zachować składniki odżywcze obecne w roślinach.

Szerokość pokosu

Maksymalizacja szerokości pokosu podczas koszenia może być jednym z kluczy do zmniejszenia czasu suszenia siana. Publikacja Uniwersytetu Wisconsin autorstwa Kevina Shinnersa wykazała, że pokos, który ma 70% szerokości cięcia zmniejsza czas suszenia o 25 do 40% w porównaniu do układania pokosu, który ma 45% szerokości kosiarki podczas koszenia. Praktyka ta zmniejsza czas suszenia zwiększając powierzchnię pokosu i wystawiając większą ilość siana na światło słoneczne. Może to wyeliminować potrzebę przejazdu przetrząsaczem, który może wprowadzać do siana większą ilość popiołu.

Skorzystaj z kondycjonera

Wykazano, że kondycjonowanie paszy przyśpiesza czas suszenia i szybciej przygotowuje rośliny do prasowania. Wybór odpowiedniego kondycjonera dla danego gatunku rośliny pastewnej może stanowić pierwszy krok ku poprawnie skondycjonowanej paszy. Celem kondycjonowania paszy jest ekspozycja łodyg lub woskowej kutykuli i przyśpieszenie procesu schnięcia poprzez zatrzymanie oddychania rośliny zaraz po ścięciu.

System kondycjonera palcowego działa tak, aby rozbijał woskową powłokę roślin trawiastych bez uszkadzania liści i redukowania jakości paszy, pozwalając na przyśpieszenie oddychania rośliny, redukując utraty suchej masy. W celu zachowania integralności liści lucerny, stosując kondycjoner palcowy w przypadku tej rośliny, prędkość wirnika powinna zostać zredukowana do około 70% względem wartości stosowanej dla roślin trawiastych. Większość wysoce strawnych składników odżywczych w paszy znajduje się w liściach. Zachowanie liści we wszystkich fazach żniw ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jakości paszy. W badaniu Greenlees i in. (2000), strata liści lucerny podczas stosowania kondycjonera palcowego wyniosła 6,3%, natomiast w przypadku kondycjonera walcowego jedynie 4,7%.

Kondycjonery walcowe zgniatają łodygę rośliny, przyśpieszają oddychanie oraz proces suszenia, dzięki czemu zbiór jest szybciej gotowy i lepiej zachowuje dostępną jakość paszy. Łodyga jest częścią rośliny, która schnie najwolniej, dlatego zgniatanie zwiększa tempo schnięcia i zmniejsza czas oczekiwania do belowania.

Niezależnie od rodzaju zastosowanego kondycjonera, odpowiednie ustawienia determinują stopień skondycjonowania rośliny.

Minimalizuj zawartość popiołu

Popiół to nieorganiczny składnik rośliny. Popiół trafia do paszy z dwóch źródeł: wewnętrznego (minerały takie jak wapń, magnez, potas i fosfor) oraz zewnętrznego (zabrudzenia, pył itp.). Przeciętna zawartość popiołu w lucernie to około 8% a w trawach ok. 6%.

Całkowita procentowa zawartość popiołu podawana jest w analizie paszy, dlatego producenci mogą obserwować zawartość popiołu w swoich paszach i to, w jaki sposób ich zarządzanie żniwami wpływa na tę wartość. Wewnętrzna zawartość popiołu ma korzystny wpływ na wzrost roślin pastewnych oraz na zapewnianie minerałów w żywieniu zwierząt, ale zawartość popiołu przekraczająca wartość wewnętrzną są negatywnie skorelowane z wartością strawnej energii w paszy. Zawartość popiołu w paszy może wahać się w szerokim przedziale od 5-20%, ale najczęściej wynosi on 9-11%.

Popiół w paszy wypiera wartość energetyczną w stosunku 1:1. Oznacza to, że na każdy 1% przyrostu zawartości popiołu następuje 1% spadek całkowitych strawnych składników odżywczych (TDN). Zjawisko to zmniejsza strawność paszy, i co następuje, redukuje produkcyjność zwierząt. Im mniejsza wartość TDN tym mniejsza wartość energii netto na laktację (NEL) lub energii netto na wzrost (NEG) paszy, co zmniejsza wydajność laktacyjną i przyrosty bydła.

Podnieś listwę koszącą

Podniesienie listwy tnącej kosiarki nie tylko obniża zawartość popiołu, ale i podwyższa jakość paszy. Chociaż podwyższenie listwy koszącej poskutkuje niższym tonażem ogólnym, kompromisem będzie wyższa jakość paszy, wydłużona żywotność oraz niższa zawartość popiołu. Mieszanka traw i roślin strączkowych powinna być ścinana na większej wysokości, niż czysta połać lucerny, ponieważ sprzyja wzrostowi trawy. Wysokość ścierniska wynosząca od 7,5 do 10 cm jest zwykle idealna dla utrzymania równowagi pomiędzy plonem a jakością - ale pamiętaj, że wyższe ściernisko pozwala utrzymać większy przepływ powietrza oraz szybsze suszenie gleby oraz pokosu, eliminując oddychanie oraz zmniejszając utratę suchej substancji.

Pora dnia na koszenie

W niektórych suchych strefach klimatycznych koszenie o późniejszej porze dnia, po tym jak roślina prowadziła fotosyntezę przez cały dzień, może skutkować wyższą zawartością cukrów w paszy niż skoszenie z rana. Na obszarach, gdzie wilgotność jest wysoka, suszenie paszy przebiega w wolniejszym tempie i po skoszeniu rośliny kontynuują oddychanie do momentu, aż całkowicie wyschną i zużyją wszystkie „dodatkowe” cukry zakumulowane podczas fotosyntezy. Niemniej jednak w suchych klimatach schnięcie paszy jest znacznie szybsze, a oddychanie kończy się wcześniej. Udowodniono, że w takich strefach klimatycznych w sianie skoszonym o późniejszej porze dnia znajdują się podwyższone poziomy cukrów.

Korzystaj z ostrych noży

Upewniając się, że noże na kosiarce są ostre i zostawiają gładkie krawędzie cięcia daje gwarancję, że wszystkie rośliny zostają ścięte i wartościowa sucha substancja nie jest pozostawiana na polu. Ostre noże pozwalają również zapewnić szybki odrost paszy. W instrukcji obsługi znajdziesz przewodnik po konserwacji noży i upewnij się, że na początku każdego sezonu Twoja kosiarka jest gotowa do pracy z nowymi, ostrymi nożami.

Massey Ferguson może pomóc ci we wdrożeniu najlepszej praktyki zarządzania koszeniem: optymalizując jakość paszy i zachowując składniki odżywcze zawarte w rosnących roślinach. Nasze kosiarki serii DM są wyposażone w listwę tnącą Heavy Duty, zapewniającą czyste, równe cięcie przy minimalnym wprowadzaniu popiołu. Nasze kosiarki są dostępne z kondycjonerami do wyboru: walcami gumowymi lub wirnikami palcowymi, tak aby sprostać Twoim szczególnym potrzebom operacyjnym.Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Portret Agronoma

Dr Jessica Williamson jest specjalistką ds. siana oraz paszy w AGCO. Specjalnością Dr Williamson jest jakość paszy, zarządzanie oraz produkcja, a także żywienie przeżuwaczy oraz interakcji roślina-zwierzę. Jest odpowiedzialna za projektowanie i prowadzenie badań terenowych nad osprzętem do siana i paszy; szkolenie personelu ACGO oraz klientów w zakresie zarządzania paszą, produkcją oraz żywieniem zwierząt; oraz pracą z zespołem Green Harvest w zakresie aktualnych projektów dotyczących pasz.

 

Dr Williamson uzyskała tytuł licencjata w naukach o zwierzętach na Morehead State University (Morehead, stan Kentucky); tytuł magistra w naukach o zwierzętach (żywienie przeżuwaczy) na Uniwersytecie Arkansas (Fayetteville, stan Arkansas); doktora nauk o roślinach i glebach (agronomia pasz) na Uniwersytecie Kentucky (Lexington, stan Kentucky). Jessica rozpoczęła pracę w przedsiębiorstwie hodowli krów oraz cieląt we wschodniej części stanu Maryland.

Znajdź dealera