Εντύπωμα

Συντάκτης:
AGCO S.A.S., MF EME Sales & Marketing

Διευθυντής και Συντάκτης:
Thierry Lhotte  

Διεύθυνση:
AGCO SAS
41 Avenue Blaise Pascal, B.P. 60307
60026 Beauvais Cedex, Γαλλία
Τηλ.: +33 3 44 11 33 33
Fax: +33 3 44 11 39 17
EMail: info@masseyferguson.com


Ταχ. διεύθυνση:
AGCO SAS
41 Avenue Blaise Pascal, B.P. 60307
60026 Beauvais Cedex, Γαλλία
Έδρα: 41 Avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais
ΔΣ ή Πρόεδρο ΔΣ: Thierry Lhotte, Chairman of AGCO SAS
VAT-ID: FR 73 317 358 380Νομική Σημείωση
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα μας.


Πνευματική ιδιοκτησία
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εκτός εάν μνημονεύεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα, πινακίδες, λογότυπα εταιρειών και εμβλήματα που αναπαράγονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων για την AGCO. Κείμενο, εικόνες, γραφικά, ήχος, κινούμενα σχέδια και βίντεο, καθώς και η διάταξή τους σε αυτόν τον δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Επομένως, δεν επιτρέπεται η λήψη, αναπαραγωγή ή διανομή του δικτυακού τόπου εν όλων ή εν μέρει. Επιτρέπεται η τεχνική αναπαραγωγή για σκοπούς περιήγησης και ξεχωριστές αναπαραγωγές για ιδιωτική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου ή των εμπορικών σημάτων που προστατεύονται από την AGCO απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της AGCO.


Απαλλακτική ρήτρα
Αυτός ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε με τη μέγιστη προσοχή. Εν τούτοις, η AGCO δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών. Με επιφύλαξη όλων των αλλαγών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αστική ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός εάν βασίζεται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της AGCO.

Εάν αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους που χειρίζονται τρίτοι, η AGCO δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων στο Διαδίκτυο και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από το περιεχόμενο εκείνων. Όλοι οι σύνδεσμοι είναι εξωτερικοί σύνδεσμοι και προσφέρονται ως οδηγός μόνο για τους επισκέπτες. Επομένως, δεν ελέγχουμε το περιεχόμενό τους. Αυτοί οι σύνδεσμοι υπόκεινται στην ευθύνη του αντίστοιχου παρόχου.

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο