Έλεγχος ρυθμού MF Rate Control

Σε συνδυασμό με τον MF έλεγχο τμημάτων, ο MF Έλεγχος Ρυθμού μειώνει περισσότερο τις σπατάλες εισροών χρησιμοποιώντας τη θέση του μηχανήματος για να σκορπίσει την καθορισμένη ποσότητα σπόρων ή χημικών σε συγκεκριμένες περιοχές του χωραφιού. Αυτές οι δύο τεχνολογίες βοηθούν τους αγρότες να διασφαλίσουν ότι κάθε τετραγωνικό μέτρο του χωραφιού λαμβάνει τη βέλτιστη ποσότητα σπόρων και χημικών για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μεταβλητή εφαρμογή με Μεταβλητό Έλεγχο Ρυθμού (VRC) Η μεταφορά δεδομένων με το TaskDoc Pro επιτρέπει τώρα μεταβλητό ρυθμό εφαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους ή των φυτών, και συνεπώς εξοικονομεί έξοδα που σχετίζονται με τις εισροές στο χωράφι. Οι ατομικές απαιτήσεις για σπόρους, λιπάσματα και φυτοφάρμακα παρουσιάζονται στους χάρτες εφαρμογής. Κατόπιν ανακαλούνται από τη μνήμη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και εκτελούνται αυτομάτως. Η επιχείρησή σας επωφελείται επειδή οι λειτουργικές εισροές (δηλ. τι, πόσο και πού μπαίνει στο χωράφι) μπορούν να οριστούν και να προγραμματιστούν με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων και κατόπιν να εφαρμοστούν με μεγάλη ακρίβεια. Παραδείγματος χάριν, μπορείτε να προσαρμόσετε την εφαρμογή χημικών ή λιπασμάτων σε περιοχές όπως απαιτείται, μειώνοντας το κόστος εισροών και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις στρεμματικές αποδόσεις.

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο