MF Section Control

Med den fuldautomatiske sektionskontrol til ISOBUS-redskaber kan føreren anvende såsæd, gødning eller pesticider uden overlapning. Dette forhindrer dobbelt tildeling og bearbejdede områder uden for markafgrænsningerne. Ved hjælp af ukompliceret og letanvendelig sektionskontrol kan føreren hurtigt og nemt indstille korrektionsværdier for det enkelte redskab. Systemet benytter traktorens styresystem til automatisk at til- og frakoble individuelle sektioner i områder, der allerede er dækket, hvilket automatisk resulterer i økonomisk brug og bedre resultater.

Overførsel af sektionskontrol-data med TaskDoc Pro giver nu mulighed for kontrolleret tildeling på baggrund af jordens eller planternes behov, og der spares dermed driftsmidler. De individuelle krav til frø, gødning og pesticider er vist på dækningskort. De kaldes derefter frem under arbejdet og udføres automatisk. Den store fordel er, at driftsmidlerne kan defineres og planlægges ved hjælp af et markstyringsprogram og derefter anvendes med den højeste præcision. Du kan for eksempel tilpasse dosering af kemikalier eller kunstgødning efter behov og dermed opnå lavere omkostning samt øge udbyttet yderligere.

Find en forhandler