MF Variabel tildeling

Kombineret med MF sektionskontrol reducerer MF variabel tildeling spild af driftsmidler ved at bruge maskinens position til tildeling af den ønskede mængde såsæd eller kemikalier på særlige områder af marken. Disse to teknologier hjælper landmændene med at sikre, at hver eneste kvadratmeter af marken får den optimale mængde såsæd og kemikalier, så der kan opnås optimalt udbytte, minimalt spild og beskyttelse af miljøet.

Variabel tildeling med Variable Rate Control (VRC) med dataoverførsel via TaskDoc Pro giver nu mulighed for variabel tildeling på baggrund af jordens eller planternes behov, hvilket sparer driftsmidler. De individuelle krav til frø, gødning og pesticider er vist på dækningskort. De kaldes derefter frem under arbejdet og udføres automatisk. Fordelen for dit landbrug er, at driftsmidlerne kan defineres og planlægges ved hjælp af databasen og derefter anvendes med den højeste præcision. Du kan for eksempel tilpasse dosering af kemikalier eller kunstgødning efter behov og dermed opnå lavere omkostning samt øge udbyttet yderligere.

Find en forhandler