Produktion af kvalitetsfoder under skårlægning

Jessica Williamson, Hay and Forage Specialist, AGCO

Processen med at producere hø kan være udfordrende. Kombinationen af det perfekte vejr og timing af høsten med det ønskede vækststadium samt bevarelse af den pågældende afgrødes ernæringskvalitet, mens den stadig står oprejst i marken under høstforløbet, giver en ekstra udfordring. 

Der er visse fremgangsmåder, som man kan følge under slåningen for at optimere foderkvaliteten og bevare de næringsstoffer, som afgrøden indeholder.

Skårbredde

Maksimering af skårbredden under slåning kan være et afgørende redskab til at reducere tørretiden. En artikel fra University of Wisconsin skrevet af Kevin Shinners fortæller, at et skår, som er 70% af snittebredden, vil mindske tørretiden med 25 til 40% sammenlignet med skårlægning (45% af skårlæggerens bredde) ved slåning. Denne fremgangsmåde reducerer tørretiden ved at øge skårets overflade, så en større del af høet udsættes for sollyset. Dette kan fjerne behovet for overkørsel med en høvender, som måske fører mere aske ind i høet.

Brug af crimper

 Crimpning af foder har vist sig at fremskynde tørretiden og forberede afgrøden til hurtigere ballepresning. Valg af den korrekte type crimper baseret på fodertypen kan være det første skridt mod korrekt konditioneret foder. Målet for crimpning af foderet er at blotlægge stænglen eller det voksagtige neglebånd og fremskynde tørringsprocessen ved at stoppe planternes respiration hurtigere, efter de er snittet.

Et system med fingercrimper eller rotorcrimper fungerer godt til at bryde græsafgrødernes voksagtige overflade uden at knuse bladene og reducere foderkvaliteten, hvilket gør det muligt at fremskynde plantens respirationsproces, som reducerer tab af tørstof. Når man bruger en rotor-crimper i lucerne, skal rotorhastigheden sænkes til omkring 70 % af, hvad der blev brugt til græsafgrøder for at bevare bladene. De fleste af de letfordøjelige næringsstoffer i et foder findes i bladene. Bevarelse af blade i alle faser af høstprocessen er afgørende for at bevare foderkvaliteten. En undersøgelse foretaget af Greenlees et al. (2000) viste, at når der blev brugt en rotor-crimper, blev der observeret et bladtab på 6,3 % ved crimpning af lucerne mod kun 4,7 % ved brug af en valse-crimper.

Valse-crimperen krymper stænglen på afgrøden, fremskynder respirationen og tørreprocessen, så afgrøden hærder hurtigere og bevarer den tilgængelige foderkvalitet. Stænglen er den del af planten, som er længst tid om at tørre, så crimpningen øger tørrehastigheden, så der er kortere tid til presningen kan startes.

Uanset hvilken type crimper der bruges, vil korrekte justeringer diktere, hvor godt en afgrøde er konditioneret.

Minimering af askeindholdet

Aske er den uorganiske komponent, der findes i en plante. I foder kommer aske fra to kilder: internt (mineraler som calcium, magnesium, kalium og fosfor) og eksternt (snavs, støv osv.). Det gennemsnitlige indre askeindhold i lucerne er ca. 8 % og i græs er det ca. 6 %.

Den samlede procent aske indberettes i en foderanalyse, så producenterne kan holde øje med askeindholdet i deres foder, og se hvordan deres høstpraksis påvirker asken. Det interne askeindhold er gavnligt for fodervæksten og for de mineralske dele af dyrefoder, men et yderligere askeindhold over de interne mængder er negativt i forbindelse med den fordøjelige energi i foderet. Askeindholdet i en prøve kan variere fra 5-20%, så der er typisk et stort spillerum, men det mest almindelige område ligger på 9-11%.

Aske har forholdet 1:1 til energiindholdet i foderet. For hver 1 % stigning i askeindholdet er der et fald på 1 % i resultaterne af total fordøjelige næringsstoffer (TDN). Dette reducerer fordøjelsesevnen af foderet og reducerer derved dyrets ydeevne. Jo lavere TDN, jo lavere er nettoenergien til laktation (NEL) eller nettoenergien til vækst (NEG) af et foder, hvilket reducerer laktations- og vækstpræstationer for husdyr.

Hævning af knivbjælken

At hæve knivbjælken på en slåmaskine sænker ikke kun askeindholdet, men forbedrer også foderkvaliteten. Selvom en hævning af knivbjælken vil resultere i en lavere totalvægt, opnår man til gengæld en forbedret foderkvalitet, en stående afgrøde i længere tid og lavere askeindhold. En græs-bælgplanteblanding bør skæres højere end en ren lucernebestand for at hjælpe med at fremme græsvæksten. En stubhøjde på 7,5 til 10 cm er normalt det optimale for at opretholde balancen mellem udbytte og kvalitet - men husk, at en højere stubhøjde giver mulighed for øget luftstrøm og hurtigere udtørring af jorden og skåret, hvilket eliminerer respiration og reducerer tab af tørstof.

Tidspunkt på dagen for slåning

Slåning senere på dagen, efter at planten har lavet fotosyntese hele dagen, kan resultere i højere sukkerniveauer i foderet end slåning om morgenen i visse tørre klimaer med høj surhedsgrad. I områder, hvor luftfugtigheden er høj, går tørringen af foderet langsommere, og efter at afgrøden er snittet, fortsætter respirationen, indtil afgrøden er tørret ned og har forbrændt alt det "ekstra" sukker, der ophobes under fotosyntesen. Men i tørre klimaer sker udtørring af foderet meget hurtigere, og respirationen ophører hurtigere. Forhøjede niveauer af sukker har vist sig at være til stede i hø, snittet sent på dagen i disse tørre miljøer.

Brug skarpe knive

Kontroller, at knivene på din slåmaskine er skarpe og efterlader et rent snit for at sikre, at al afgrøden på marken overskæres korrekt og at du ikke efterlader værdifuldt tørstof på marken. Skarpe knive er også med til at sikre, at afgrøden kommer hurtigt igen. Se brugervejledningen for vedligeholdelse af knive og sørg for, at din slåmaskine er klar til brug med nye, skarpe knive i starten af hver sæson.

Massey Ferguson kan hjælpe dig med at opnå bedste håndtering og styring af slåningen for at optimere foderkvaliteten og bevare de næringsstoffer, der findes i den stående afgrøde. Vores DM-serier er udstyret med Heavy Duty skærebjælke, der sikrer et rent, ensartet snit med minimal indtrængen af aske. Vores slåmaskiner leveres med dit valg af crimper: gummivalse- eller fingercrimper i henhold til dine specifikke driftsbehov. Find flere oplysninger her. 

Bio-agronom

Dr. Jessica Williamson er specialist for AGCO græsmaskiner. Jessicas ekspertise er inden for foderkvalitet, -styring og -produktion, samt ernæring til drøvtyggere og plante-dyr-interaktionen. Jessica er ansvarlig for at udarbejde og udføre forsøg i marken af udstyr til græsmaskiner; at uddanne AGCOs personale og kunder i foderstyring, produktion og husdyrnæring; og arbejder sammen med Green Harvest-teamet på de igangværende foderprojekter.

 

Jessica har en bachelorgrad i husdyrvidenskab fra Morehead State University (Morehead, Ky.); en Master of Science-grad i husdyrvidenskab (ernæring til drøvtyggere) fra University of Arkansas (Fayetteville, Ark.); og en ph.d. i plante- og jordvidenskab (foderagronomi) fra University of Kentucky (Lexington, Ky.). Jessica kommer oprindeligt fra en bedrift med køer og kalve i det vestlige Maryland.

Find en forhandler