System kontroli sekcji MF Section Control

Dzięki w pełni automatycznej kontroli sekcji dla maszyn i urządzeń podłączonych za pomocą złącza ISOBUS operatorzy mogą siać, wykonywać zabiegi nawożenia lub oprysku bez nakładania przejazdów na siebie. Zapobiega to wielokrotnemu nakładaniu zabiegów na te same obszary upraw oraz poza granice pola. Dzięki prostemu i łatwemu w obsłudze asystentowi kontroli sekcji (Section Control) operatorzy mogą szybko i łatwo określić współczynniki korekty dla każdego osprzętu. Ten układ wykorzystuje system nawigacji ciągnika do automatycznego włączania i wyłączania poszczególnych sekcji w obszarach, które już zostały pokryte, co automatycznie skutkuje oszczędnościami i lepszą wydajnością.

Transfer danych kontroli sekcji za pomocą systemu TaskDoc Pro pozwala teraz kontrolować dawkę aplikacyjną zależnie od potrzeb gleby i roślin, co pozwala oszczędzić ilość aplikowanych środków. Indywidualne wymogi nasion, nawozów i pestycydów są przedstawione na mapie aplikacji. Podczas pracy odpowiednie parametry są automatycznie wywoływane i wykonywane. Niesamowita korzyść: zabiegi agrotechniczne można zdefiniować i zaplanować za pomocą bazy danych pola, a następnie zastosować z najwyższą precyzją. Możesz na przykład dopasować dozowanie środków chemicznych lub nawozu zgodnie z potrzebami, obniżając w ten sposób koszty wejściowe i jeszcze bardziej zwiększyć plony.

Znajdź dealera