MF-osionhallinta

ISOBUS-työvälineiden kanssa yhteensopivan täysin automaattisen lohkojenhallinnan ansiosta siemeniä, lannoitteita ja torjunta-aineita voidaan levittää ilman päällekkäisyyksiä. Näin vältetään lohkojen päällekkäinen käsittely ja pellon ulkopuolisten alueiden käsittely. Helppokäyttöisen lohkojen hallinnan avulla voidaan kullekin työvälineelle asettaa korjausarvot. Järjestelmä kytkee traktorin ohjausjärjestelmän avulla käsiteltyjen alueiden yksittäisiä lohkoja päälle ja pois päältä automaattisesti, minkä ansiosta levitys on taloudellista ja sato paranee.

Osionhallintatiedonsiirto TaskDoc™ Pro mahdollistaa hallitun levityksen maaperän tai kasvien tarpeiden mukaan ja säästää levitettävää ainetta. Levityskartta esittää siementen, lannoitteen ja torjunta-aineen yksilölliset tarpeet. Ne otetaan käyttöön työn aikana ja niitä säädetään automaattisesti. Suurin hyöty: materiaalin määrä voidaan määrittää ja suunnitella peltotietokannan avulla ja levitys toteutetaan näin äärimmäisen tarkasti. Voit esimerkiksi säätää kemikaalin tai lannoitteen määrän aluekohtaisesti, mikä pienentää tuotantokustannuksia ja parantaa satoa.

Myynti