VILLKOR | Trelleborg Quiz

Arrangeras från 20 augusti 2021 till 3 september 2021

Av varumärket MASSEY FERGUSON AGCO

 

Paragraf 1 - Allmän organisation 

MASSEY FERGUSON EME marknadsavdelning inom AGCO SAS, med huvudkontor placerat på 41 Blaise Pascal Avenue i Beauvais, arrangerar “Trelleborg Quiz” mellan den 20 augusti och 3 september 2021, inklusive en allmän och kostnadsfri dataspelstävling utan förpliktelser. 

Tävlingsreglerna finns på följande webbplatser:  

 

Paragraf 2 - Kapacitet - Territoriellt område 

Endast deltagare från länder i Europa och Mellanöstern (utom länder som omfattas av handelsbegränsande åtgärder) är berättigade att delta. 

Endast lantbrukare och de som är relaterade till lantbruksföretag tillåts vinna i denna tävling.  

Uteslutna är:

 • Alla personer under 18 år.
 • Anställda inom AGCO Group och deras familjer    
 • Återförsäljare och distributörer av AGCO:s produkter och tjänster 
 • Anställda i företag knutna till AGCO 
 • Agenturer och leverantörer anlitade av AGCO och anhöriga till respektive anställda.  
 • Journalister inbjudna av MASSEY FERGUSON att delta i evenemanget 

Endast ett deltagande per person, per hushåll och jordbruksenhet, samma namn, samma förnamn, samma telefonnummer, samma e-postadress är tillåtet. 

Deltagande i spelet är strikt personligt.

Arrangerande företag förbehåller sig rätten att utföra alla kontroller som de anser lämpliga. 

 

Paragraf 3 - Villkor för deltagande 

Den deltagare som önskar validera sitt deltagande måste tillhandahålla det rätta svaret på quiz-inlägget på Facebook.

Efter urval bland alla rätta svar kommer en vinnare att utses. 

Genom att delta uttrycker deltagaren sitt samtycke till åtkomst av hens personuppgifter för att kontaktas i händelse av vinst av AGCO SAS genom sidan på Facebook eller på något annat sätt (e-post, telefon osv.) 

 

Paragraf 4 – Hur vinnare utses 

Dragningen kommer att äga rum mellan 6 september och 6 oktober 2021 i kontorslokalerna för AGCO SAS - Massey Fergusons marknadsavdelning EME i Beauvais – Frankrike. .

Massey Ferguson marknadsavdelning EME i Beauvais genomför denna dragning bakom stängda dörrar.  

Vinsterna kommer att levereras efter detta datum, med en fördröjning som beror på Covid-situationen.  

 

Paragraf 5 - Vinst 

Tävlingen Trelleborg Quiz erbjuder möjligheten att vinna ett pris: 

 1. Trelleborg TLC Plus Kit. 
  Trelleborg TLC Plus är ett avancerat, givarbaserat kontrollsystem, som rekommenderar och mäter upp korrekt däckstryck i enlighet med maskinens konfiguration, för alla lantbrukstillämpningar. 

  Vinstvärde: 399 euro.

Lottdragningen i enlighet med deltagarförfarandena som anges i dessa villkor kommer att möjliggöra för en vinnare att få Trelleborg TLC Plus vinstkit. 

Vinnaren kommer att kontaktas av AGCO SAS via e-post eller på annat sätt för att skicka den information som krävs för prisutdelningen. 

Vinnarens namn kommer att offentliggöras på Massey Fergusons Facebook-sida liksom på dess support för tryckt material och webbkommunikation. 

Vinsten är icke överförbart och kan inte vägras.

Vinsten får inte ge upphov till någon typ av dispyt eller vara objekt för något byte eller uppgivande av dess totala eller partiella värde i kontanter.

 

Paragraf 6 – Återkallande av vinster  

Ett ekonomiskt utbyte, retur eller kompensation är inte tillåten under några omständigheter. 

Det arrangerande företaget kan ersätta priserna med ett annat, med motsvarande värde, om yttre omständigheter förhindrar utdelning av de annonserade priserna. 

Vinnaren kommer att informeras per post och/eller telefon från organisatören. 

Vinnaren har maximalt fyra veckor, räknat från dragningen, att acceptera sitt pris. 

Detta är inte förhandlingsbart och inget kontantalternativ kommer att finnas tillgängligt.

Efter denna tidsperiod kommer vinsten att annulleras. 

Genom konstant övervakning av regeringsbestämmelser och lagliga riktlinjer om dess sanitära innehåll kommer Massey Ferguson att leverera priset med början åtta veckor efter dragningen, beroende på Covid-situationen. 

 

Paragraf 7 - Användarvillkor och garanti 

Arrangörerna avvisar allt ansvar för alla incidenter och/eller olyckor som kan inträffa under åtnjutandet av den tilldelade vinsten och/eller på grund av dess användning.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att förkorta, förlänga, ändra eller avbryta denna aktivitet om omständigheterna kräver det, utan att ådra sig något ansvar. 

Arrangörerna kan inte hållas ansvariga i händelse av avbrott i tjänsten orsakad av en teknisk händelse i kommunikationsnätet eller en teknisk händelse utanför deras kontroll.

Arrangörerna kan inte hållas ansvariga om tävlingen, av någon anledning, helt eller delvis modifieras, skjuts upp eller avbryts. Ingen ersättning kan krävas. 

Alla oläsliga, ofullständiga och förfalskade formulär räknas inte. 

Därför tar det arrangerande företaget inget ansvar om formuläret inte är registrerat eller omöjligt att kontrollera. 

 

Paragraf 8 - Godkännande och tvister 

Genom att delta i denna tävling bekräftar alla deltagare att de accepterar dessa villkor. 

Varje deltagare vet att slumpens medverkan inte kan ge honom någon annan försäkran än förväntningen om en möjlig och slumpmässig vinst. 

Eventuella tvister sänds till AGCO SAS juridiska avdelning - 41, Avenue Blaise Pascal - BP 60307 - BEAUVAIS (60026) Frankrike, senast under oktober månad år 2021 (poststämpel gäller som bevis) per brev. 

Denna förordning är enligt fransk lag, vilken är den enda som är tillämplig. 

AGCO SAS. - MASSEY FERGUSON EME marknadsavdelning kommer att ge feedback angående eventuella praktiska svårigheter, tolkningar eller ansökningar om denna förordning. 

 

Paragraf 9 - Offentliggörande av tävlingsvillkor 

Dessa villkor kommer att tillhandahållas från AGCO SAS - marknadsavdelning MASSEY FERGUSON EME - 41, Avenue Blaise Pascal - BP 60307 - 60026 Beauvais Cedex, Frankrike, på skriftlig begäran.  

En deltagare med en internetanslutning kan inte göra anspråk på någon återbetalning, eftersom deltagandet inte medför någon extra kostnad. 

 

Paragraf 10 – Skydd av personuppgifter 

För att delta i denna tävling måste deltagarna nödvändigtvis acceptera att viss personlig information om dem själva kommer att användas av det arrangerande företaget i syfte att hantera tävlingen men också för marknadsföringsändamål. 

För mer information kan du läsa vår integritetspolicy på följande länk http:  http://www.agcocorp.com/privacy.html

Alla vinnare godkänner utan någon ekonomisk eller annan ersättning att ge arrangerande företag rätten att använda dennes förnamn, efternamn, sammanfattande angivelse av bostadsort och fotografering för alla reklam- eller redaktionella ändamål. 

I enlighet med tillämpliga regler kan du dra dig ur helt eller delvis när som helst och utan att ge AGCO någon motivering. .

Du kan hävda dina rättigheter till åtkomst, rättelse, radering och motstånd via e-post till dataprivacy@agcocorp.com.

Följande samtyckesförklaring är frivillig och kan dras tillbaka när som helst

Jag samtycker till att mina kontaktuppgifter (dvs. mitt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, uppgifter om affärskontakt, yrke och liknande information som hänför sig till min person), demografisk information (dvs. ålder, kön, plats) och uppgifter som hänför sig till min verksamhet får överföras till AGCO Corporation och dess dotterbolag (kollektivt “AGCO”) för marknadsförings-, marknadsundersöknings- och reklamändamål och samlas in, behandlas och användas för dessa ändamål.

Därför kan jag få information om produkter och tjänster som erbjuds av AGCO. .