ALGEMENE VOORWAARDEN  | Trelleborg-quiz

Van 20 augustus 2021 tot 3 september 2021

Door MASSEY FERGUSON een merk van AGCO

 

Artikel 1 - Algemene organisatie 

De MASSEY FERGUSON EME marketingafdeling van AGCO SAS, met als hoofdkantoor 41 Blaise Pascal Avenue in Beauvais, organiseert de “Trelleborg-quiz” van 20 augustus 2021 tot en met 3 september 2021, een gratis en vrijblijvende game wedstrijd voor het grote publiek.  

De deelnameregels zijn te vinden op de volgende websites:  

 

Artikel 2 - Capaciteit - territoriale omvang 

Alleen deelnemers uit landen in Europa en het Midden-Oosten (met uitzondering van landen waarvoor beperkende handelsmaatregelen gelden) hebben recht op deelname. 

Alleen agrariërs en landbouwbedrijven kunnen in deze wedstrijd een prijs winnen.  

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname: 

 • Iedereen onder de 18 jaar.  
 • Medewerkers van de AGCO-groep en hun gezinsleden  
 • Dealers en distributeurs van AGCO-producten en -services 
 • Medewerkers van aan AGCO gelieerde bedrijven 
 • Bureaus en leveranciers die door AGCO worden ingehuurd en de gezinsleden van hun medewerkers.  
 • Journalisten die door MASSEY FERGUSON worden uitgenodigd voor het evenement 

Er is slechts één deelname per persoon, per huishouden en agrarische eenheid, met dezelfde naam, dezelfde voornaam, hetzelfde adres, hetzelfde telefoonnummer en hetzelfde e-mailadres toegestaan. 

Deelname aan het spel is strikt persoonlijk.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor eventuele controles uit te voeren als dat nodig wordt geacht. 

 

Artikel 3 - Voorwaarden voor deelname 

Iedere deelnemer die zijn deelname wil bevestigen, moet het juiste antwoord geven op de quizmelding op Facebook.

Na trekking uit de correcte antwoorden wordt één winnaar aangewezen. 

Door deelname geeft de deelnemer expliciet toestemming voor toegang tot zijn persoonsgegevens voor contact door AGCO SAS als hij het spel wint, via de Facebook-pagina of een andere weg (e-mail, telefoon, ...) 

 

Artikel 4 - Aanwijzing van winnaars 

De trekking vindt plaats tussen 06 september 2021 en 06 oktober 2021 ten burele van AGCO SAS - Massey Ferguson marketingafdeling EME in Beauvais (Frankrijk). 

Massey Ferguson Marketing Department EME in Beauvais zal de trekking achter gesloten deuren uitvoeren.  

Het prijzenpakket wordt geleverd na deze datum, waarbij eventuele vertraging afhankelijk is van Covid-omstandigheden. 

 

Artikel 5 – Prijs 

De Trelleborg-quiz biedt de mogelijkheid om één prijs te winnen: 

 1. Trelleborg TLC Plus Kit. 
  De Trelleborg TLC Plus is een geavanceerd controlesysteem met een sensor, dat afhankelijk van uw machineconfiguratie de juiste bandendruk aanbeveelt en meet voor landbouwwerkzaamheden. 

  Waarde van de kit: € 399.

Met een willekeurige trekking volgens de procedures voor deelname in deze algemene voorwaarden wordt één winnaar aangewezen die recht heeft op de Trelleborg TLC Plus-prijs. 

AGCO SAS neemt contact op met de winnaar via e-mail of langs een andere weg om de vereiste informatie voor verzending van de prijs te verkrijgen. 

De naam van de winnaar wordt vermeld op de Facebook-pagina van Massey Ferguson en op gedrukte en web-communicatie. 

Deze prijs is niet overdraagbaar en de waarde kan niet worden uitgekeerd in geld.

De prijs zal geen aanleiding zijn tot een geschil of onderwerp zijn van een uitwisseling of uitbetaling van de totale of gedeeltelijke waarde in contanten.

 

Artikel 6 – Terugtrekking van goederen  

Een financiële vervanging, tegenwaarde of compensatie is in geen geval toegestaan. 

Het organiserende bedrijf mag de prijzen vervangen door andere van vergelijkbare waarde als externe omstandigheden het uitkeren van de geadverteerde prijzen onmogelijk maken. 

De winnaar wordt via e-mail en/of telefoon geïnformeerd door het organiserende bedrijf. 

De winnaars hebben maximaal vier weken vanaf de datum van de trekking om hun prijzen te accepteren. 

Hierover kan niet worden onderhandeld en een tegenwaarde in contanten is niet beschikbaar.

Na deze periode wordt de prijs geannuleerd. 

Met voortdurende inachtneming van overheidsvoorschriften en wettelijk beleid ten aanzien van de gezondheidssituatie zal Massey Ferguson de prijs vanaf 8 weken na de trekking leveren, afhankelijk van de Covid situatie. 

 

Artikel 7 - Gebruiksvoorwaarden en garantie 

De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor alle incidenten en/of ongevallen die kunnen plaatsvinden tijdens het genot van de toegekende prijzen en/of het gebruik daarvan.

De organisatoren behouden zich het recht voor om deze activiteiten in te korten, uit te breiden, te wijzigen of te annuleren als omstandigheden dat vereisen, zonder daarvoor aansprakelijk te zijn. 

De organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid in geval van een service-onderbreking door een technisch incident in de communicatienetwerken of een technische incident buiten hun invloed.

De organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid als de wedstrijd om welke redenen dan ook gedeeltelijk of volledig wordt gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd. Er is geen recht op compensatie. 

Onleesbare, onvolledig ingevulde of nagemaakte formulieren worden niet meegeteld. 

Daarom kan het organiserende bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld als de formulieren niet worden geregistreerd of niet gecontroleerd kunnen worden. 

 

Artikel 8 - Aanvaarding en geschillen 

Door deelname aan deze wedstrijd verklaren alle deelnemers zich akkoord met de algemene voorwaarden. 

Iedere deelnemer beseft dat de geluksfactor geen andere zekerheid op winst biedt dan de verwachting die hoort bij een mogelijke en willekeurige winst. 

Eventuele bezwaren moeten uiterlijk in oktober 2021 (datum poststempel) schriftelijk worden ingediend bij de juridische afdeling van AGCO SAS – 41 avenue Blaise Pascal – BP 60307 - BEAUVAIS (60026) FRANKRIJK. 

Deze regels vallen onder het Franse recht, dat het enige toepasselijke recht is. 

De marketingafdeling van AGCO SAS - MASSEY FERGUSON EME zal feedback geven in geval van verzoeken bij praktische problemen, vertaling of toepassing van deze regels. 

 

Artikel 9 - Bekendmaking van de algemene wedstrijdvoorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zullen op schriftelijk verzoek verkrijgbaar zijn bij AGCO SAS - Marketing Department MASSEY FERGUSON EME - 41, avenue Blaise Pascal - BP 60307 - 60026 Beauvais Cedex.  

Een deelnemer met een internetverbinding kan geen aanvraag voor terugbetaling eisen omdat deelname geen extra kosten met zich meebrengt. 

 

Artikel 10 – Bescherming van persoonsgegevens 

Voor deelname aan deze wedstrijd moeten deelnemers ermee instemmen dat sommige van hun persoonsgegevens worden gebruikt door het organiserende bedrijf ten behoeve van uitvoering van de wedstrijd en ook voor marketingdoeleinden. 

Voor meer informatie kunt u onze privacybeleid raadplegen via de volgende link: http://www.agcocorp.com/privacy.html

Iedere winnaar verleent het organiserende bedrijf zonder financiële of andere compensatie het recht om zijn voor- en achternaam, een indicatie van zijn woonplaats en een foto te gebruiken voor alle promotionele en redactionele ondersteuning. 

Overeenkomstig toepasselijke voorschriften kunt u zich op ieder gewenst moment geheel of gedeeltelijk terugtrekken zonder AGCO daarvoor een reden te geven. 

U kunt uw recht van inzage, correctie, verwijdering en verzet via e-mail doen gelden via dataprivacy@agcocorp.com.

De volgende toestemmingsverklaring is vrijwillig en kan altijd worden ingetrokken.   

Ik stem erin toe dat mijn contactgegevens (d.w.z. mijn naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, zakelijke contactgegevens, beroep en gelijksoortige informatie), demografische gegevens (d.w.z. leeftijd, geslacht, locatie) en gegevens met betrekking tot mijn bedrijf, doorgegeven kunnen worden aan AGCO Corporation en haar dochterondernemingen (gezamenlijk “AGCO“) voor marketing, marktonderzoek en reclame en met dat doel verzameld, verwerkt en gebruikt kunnen worden.

Daarom kan ik informatie ontvangen over producten en diensten van AGCO. 

Dealer zoeken