VILKÅR OG BETINGELSER  | Trelleborg Quiz

Løper fra 20. august 2021 til 3. september 2021

Av AGCO-varemerket MASSEY FERGUSON

 

Artikkel 1: Generell organisering 

MASSEY FERGUSONS markedsavdeling for EME i AGCO SAS., med hovedkontor ved 41 Blaise Pascal Avenue i Beauvais, organiserer «Trelleborg Quiz» fra 20. august 2021 til 3. september 2021. Dette er en gratis og uforpliktende konkurranse som er åpen for alle.  

Konkurransereglene er tilgjengelige på de følgende nettstedene:  

 

Artikkel 2: Kapasitet – geografisk omfang 

Bare deltakerne land i Europa og Midtøsten (unntatt land som er underlagt handelsbegrensende tiltak) kan delta. 

Kun bønder, entreprenører og andre bedrifter som har en tilknytning til landbruk kan vinne i denne konkurransen.  

Disse kan ikke delta: 

 • Alle personer under 18 år.  
 • Ansatte i AGCO Group og deres familier  
 • Forhandlere og distributører av AGCO-produkter og -tjenester 
 • Ansatte i selskaper tilknyttet AGCO 
 • Byråer og leverandører engasjert av AGCO og slektninger av de respektive ansatte.  
 • Journalister som er invitert av MASSEY FERGUSON til å delta på arrangementet

Det er kun tillatt med én deltakelse per person, husstand og landbruksenhet, med samme fornavn og etternavn, samme adresse, samme telefonnummer og samme e-postadresse. 

Deltakelse i konkurransen er personlig.

Det organiserende selskapet forbeholder seg retten til å gjennomføre eventuelle kontroller ved behov. 

 

Artikkel 3 – Vilkår for deltakelse 

Deltakere som ønsker å validere sin deltakelse, må gi riktig svar på spørsmålet på Facebook.

Det trekkes en vinner blant de riktige svarene. 

Ved å delta gir deltakeren uttrykkelig samtykke til å gi tilgang til sine personopplysninger, slik at vedkommende kan kontaktes av AGCO SAS. via Facebook-siden eller en annen metode (e-post, telefon e.l.) dersom vedkommende vinner. 

 

Artikkel 4 – Trekning av vinnere 

Trekningen vil finne sted mellom 6. september 2021 og 6. oktober 2021 ved kontoret til AGCO SAS., Massey Fergusons markedsavdeling for EME i Beauvais i Frankrike. 

Massey Fergusons markedsavdeling for EME i Beauvais vil gjennomføre trekningen bak lukkede dører.  

Premien vil bli levert etter denne datoen, men dette kan ta noe tid på grunn av covid-19-situasjonen.  

 

Artikkel 5: Premiene 

Trelleborg Quiz-konkurransen gir deg sjansen til å vinne en premie

 1. Trelleborg TLC Plus-sett  
  Trelleborg TLC Plus er et avansert, sensorbasert kontrollsystem som anbefaler og måler riktig dekktrykk i henhold til maskinens konfigurasjon for enhver drift. 

  Settets verdi: 399 euro.

Trekningen skjer ved loddtrekning og i samsvar med de prosedyrene for deltakelse som er beskrevet i disse vilkårene og betingelsene. Det vil bli trukket en vinner som får et Trelleborg TLC Plus-sett i premie. 

Vinnerne blir kontaktet av AGCO SAS. via e-post eller en annen metode, slik at de kan oppgi den informasjonen som trengs for å levere premiene. 

Vinnernes navn blir offentliggjort på Massey Fergusons Facebook-side samt i skriftlig og nettbasert kommunikasjon. 

Premien kan ikke overføres til andre.

Resultatet kan ikke påklages, og premien kan ikke innløses i kontanter, hverken helt eller delvis.

 

Artikkel 6: Tilbaketrekking av premier  

Du kan ikke under noen omstendighet bytte inn eller returnere premien eller få noen form for kompensasjon. 

Det organiserende selskapet kan erstatte premiene med andre premier til tilsvarende verdi dersom eksterne omstendigheter gjør det umulig å tildele de annonserte premiene. 

Vinneren vil bli informert per e-post og/eller telefon av det organiserende selskapet. 

Vinnerne må godta premiene i løpet av fire uker fra trekningsdatoen. 

Dette vilkåret er absolutt, og det er ikke et alternativ å få premien utbetalt i penger.

Dersom vinneren ikke har godtatt premien innen denne fristen, vil vedkommende miste premien. 

Massey Ferguson vil følge nøye med på smittevernregler og -lover, og levere premien i løpet av 8 uker etter trekningen dersom covid-19-situasjonen tillater det. 

 

Artikkel 7: Bruksvilkår og garanti 

Organisatorene frasier seg alt ansvar for enhver hendelse og/eller ulykke som kan oppstå ved bruk av premiene og/eller som følge av bruk av disse.

Organisatorene forbeholder seg uten forbehold retten til å forkorte, forlenge, endre eller avbryte konkurransen. 

Organisatorene kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tjenesteavbrudd som følge av tekniske problemer i kommunikasjonsnettverkene eller tekniske problemer som er utenfor deres kontroll.

Organisatorene kan ikke holdes ansvarlig dersom konkurransen helt eller delvis endres, utsettes eller avbrytes, uansett årsak. Det vil ikke være mulig å kreve kompensasjon for dette. 

Eventuelle uleselige, ufullstendige eller forfalskede skjemaer vil ikke bli med i trekningen. 

Det organiserende selskapet kan derfor ikke holdes ansvarlig dersom et skjema ikke registreres eller er umulig å kontrollere. 

 

Artikkel 8: Aksept og tvister 

Ved å delta i denne konkurransen godtar deltakeren disse vilkårene og betingelsene. 

Deltakerne forstår at konkurransen er basert på flaks, og at vedkommende ikke har noen garanti for annet enn en mulighet til å vinne en premie. 

Eventuelle tvister vil bli sendt til juridisk avdeling hos AGCO SAS - 41 avenue Blaise Pascal - BP 60307 - BEAUVAIS (60026) Frankrike, senest oktober 2021 (poststempel som bevis) per brev. 

Denne forskriften er underlagt fransk lov, hvilket er det eneste lovverket som skal anvendes. 

MASSEY FERGUSON markedsavdeling for EME i AGCO SAS. vil gi tilbakemelding dersom det oppstår praktiske problemer eller spørsmål om tolkning eller håndhevelse av denne forskriften. 

 

Artikkel 9: Offentliggjøring av vilkår og betingelser for konkurransen 

Disse vilkårene og betingelsene er tilgjengelige på skriftlig forespørsel fra AGCO SAS. – Marketing Department MASSEY FERGUSON EME – 41, avenue Blaise Pascal – BP 60307 – 60026 Beauvais Cedex.  

Deltakerne kan ikke kreve refusjon for internettkostnader i forbindelse med deltakelsen, ettersom det ikke koster noe å delta. 

 

Artikkel 10: Personvern 

For å delta i konkurransen må deltakerne samtykke til at enkelte av deres personopplysninger brukes av det organiserende selskapet i den hensikt å administrere konkurransen, men også i markedsføringsøyemed. 

Du finner mer informasjon i personvernerklæringen vår, som er tilgjengelig via følgende lenke: http://www.agcocorp.com/privacy.html 

Hver vinner gir det organiserende selskapet rettigheten til å bruke vedkommendes fornavn og etternavn, generell informasjon om vedkommende bosted og et bilde av vedkommende, i all markedsføringsrelatert og redaksjonell kommunikasjon. 

I henhold til gjeldende forskrifter kan du helt eller delvis trekke deg fra konkurransen når som helst, uten å gi AGCO noen begrunnelse for dette. 

Du kan benytte deg av rettigheten til tilgang til, korrigering og sletting av personopplysningene dine samt til å motsette deg behandling av personopplysningene, ved å sende en e-post til dataprivacy@agcocorp.com.

Den følgende samtykkeerklæringen er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake.  

Jeg samtykker i at min kontaktinformasjon (altså navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, forretningskontakt, yrke og lignende informasjon relatert til min person), demografiske informasjon (altså alder, kjønn, sted) og informasjon om min forretningsvirksomhet kan sendes til AGCO Corporation og deres datterselskaper (samlet kalt «AGCO») i forbindelse med markedsførings-, markedsundersøkelses- og reklameformål, og samles inn, behandles og brukes til disse formålene.

Jeg vil derfor kunne motta informasjon om produkter og tjenester fra AGCO. 

Finn en forhandler