VILKÅR OG BETINGELSER  | Trelleborg Quiz

Foregår i perioden fra den 20. august 2021 til den 3. september 2021

Af MASSEY FERGUSON AGCO-brandet

 

Artikel 1 – Tilrettelæggelse generelt 

MASSEY FERGUSON EME Marketing-afdeling i AGCO SAS, med hovedkontor Blaise Pascal Avenue 41 i Beauvais, organiserer “Trelleborg Quizzen” fra den 20. august 2021 til den 3. september 2021 inklusive, en gratis og uforpligtende spilkonkurrence for offentligheden.  

Konkurrencereglerne findes på følgende websted:  

 

Artikel 2 – Kapacitet – Geografisk anvendelsesområde 

Kun deltagere fra lande i Europa og Mellemøsten (med undtagelse af lande, der er underlagt handelsrestriktioner) er kvalificeret til at deltage. 

Kun landmænd og landbrugsvirksomheder kan vinde i denne konkurrence. 

Følgende kan ikke deltage: 

 • Alle personer under 18 år.  
 • Medarbejdere i AGCO Group og deres familier  
 • Forhandlere og distributører af AGCO-produkter og tjenester 
 • Medarbejdere i virksomheder, der er tilknyttet AGCO 
 • Agenturer og leverandører, der har indgået aftale med AGCO, og familiemedlemmer til disses medarbejdere
 • Journalister inviteret af MASSEY FERGUSON til at deltage i eventet 

Kun én deltagelse pr. person pr. husstand og landbrugsenhed, samme navn, samme fornavn, samme adresse, samme telefonnummer og samme e-mailadresse er tilladt. 

Deltagelse i spillet er strengt personlig.

Den arrangerende virksomhed forbeholder sig ret til at foretage den kontrol, som den måtte finde hensigtsmæssig. 

 

Artikel 3 – Vilkår for deltagelse 

Enhver deltager, der ønsker at validere sin deltagelse, skal svare rigtigt på quizopslaget på Facebook.

Blandt de rigtige svar udtrækkes én vinder. 

Ved at deltage giver deltageren udtrykkeligt sit samtykke til at give adgang til sine personlige oplysninger, så vedkommende kan blive kontaktet i tilfælde af gevinst fra AGCO SAS via Facebook-siden eller på anden måde (e-mail, telefon, ...) 

 

Artikel 4 – Udvælgelse af vindere 

Lodtrækningen finder sted mellem den 6. september 2021 og den 6. oktober 2021 på AGCO SAS' kontorer. – Massey Ferguson Marketing Department EME i Beauvais – Frankrig. 

Massey Ferguson Marketing Department EME i Beauvais foretager lodtrækningen bag lukkede døre.  

Præmiepakken leveres efter denne dato, med forsinkelse afhængigt af Covid-situationen.  

 

Artikel 5 – Præmie 

Trelleborg quizzen giver mulighed for at vinde én præmie

 1. Trelleborg TLC Plus Kit  
  Trelleborg TLC Plus er et avanceret, sensorbaseret kontrolsystem, der anbefaler og måler det rigtige dæktryk ud fra din maskines konfiguration, til alle slags landbrugsopgaver. 

  Sættets værdi: 399 euro.

Lodtrækningen, der sker i overensstemmelse med deltagelsesprocedurerne, som er beskrevet i disse vilkår og betingelser, giver én vinder mulighed for at kalde sig ejermanden af Trelleborg TLC Plus-præmiesættet. 

Vinderen bliver kontaktet af AGCO SAS via e-mail eller på anden måde for indhentelse af de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udlevere præmien. 

Vinderens navn bliver annonceret på Massey Fergusons Facebook-side og deres print- og webkommunikationssupports. 

Præmien kan ikke overdrages eller afstås.

Præmien kan ikke give anledning til nogen form for tvist eller være genstand for ombytning eller udbetaling i kontanter, hverken helt eller delvist.

 

Artikel 6 – Tilbagekaldelse af partier  

Det er under ingen omstændigheder tilladt at ombytte, returnere eller blive kompenseret økonomisk. 

Den arrangerende virksomhed kan erstatte præmierne med andre præmier af tilsvarende værdi, hvis eksterne omstændigheder forhindrer tildeling af de annoncerede præmier. 

Vinderen bliver informeret pr. post og/eller telefon af den arrangerende virksomhed. 

Vinderne har højst fire uger fra datoen for lodtrækningen til at acceptere deres præmier. 

Dette er ikke til forhandling, og der vil ikke være noget alternativ i form af kontanter.

Når denne frist er udløbet, fortabes retten til gevinst. 

Massey Ferguson kontrollerer løbende lovgivningen på det sanitære område og udleverer præmien i indtil 8 uger efter lodtrækningen med forbehold af Covid-situationen. 

 

Artikel 7 - Vilkår for anvendelse og garanti 

Arrangørerne frasiger sig ethvert ansvar for alle hændelser og/eller ulykker, der kan forekomme under nydelsen af den vundne præmie og/eller på grund af dens brug.

Arrangørerne forbeholder sig ret til at forkorte, forlænge, ændre eller annullere denne begivenhed, hvis situationer kræver det, uden at pådrage sig noget ansvar. 

Arrangørerne kan ikke drages til ansvar i tilfælde af afbrydelse af servicen som følge af en teknisk hændelse i kommunikationsnetværkerne eller en teknisk hændelse uden for deres kontrol.

Arrangørerne kan ikke drages til ansvar, hvis konkurrencen af en eller anden grund ændres, udsættes eller annulleres helt eller delvist. Der kan ikke gøres krav på kompensation. 

Alle ulæselige, ufuldstændige og forfalskede formularer gælder ikke. 

Derfor kan den arrangerende virksomhed ikke drages til ansvar, hvis formularerne ikke er registreret eller er umulige at kontrollere. 

 

Artikel 8 - Accept og tvister 

Ved at deltage i denne konkurrence accepterer alle deltagerne disse vilkår og betingelser. 

Hver deltager ved, at tilfældighedens chance ikke kan give vedkommende anden sikkerhed end forventningen om en mulig og tilfældig gevinst. 

Eventuelle tvister vil blive sendt til AGCO SAS Legal Department – avenue Blaise Pascal nr. 41 – BP 60307 – BEAUVAIS (60026) FRANKRIG, senest oktober 2021 (poststempel som bevis) med brev. 

Denne forordning er i henhold til den franske lovgivning den eneste, der finder anvendelse. 

AGCO SAS – MASSEY FERGUSON EME-markedsføringsafdelingen giver feedback om eventuelle praktiske problemer, fortolkninger eller anmodninger om anvendelse af denne forordning. 

 

Artikel 9 - Fremlæggelse af konkurrencens vilkår og betingelser 

Disse vilkår og betingelser fås hos AGCO SAS – Marketing Department MASSEY FERGUSON EME, avenue Blaise Pascal 41 – BP 60307-60026 Beauvais Cedex efter skriftlig anmodning.  

Deltagere med en internetforbindelse vil ikke kunne kræve nogen refusion, da deltagelsen ikke medfører ekstra omkostninger. 

 

Artikel 10 – Beskyttelse af personlige data 

For at deltage i denne konkurrence er det nødvendigt, at deltagerne accepterer, at nogle personoplysninger om dem selv vil blive brugt af den arrangerende virksomhed til at administrere konkurrencen, men også til markedsføringsformål. 

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på følgende link: http://www.agcocorp.com/privacy.html 

Hver vinder accepterer uden nogen form for økonomisk eller anden kompensation at give den arrangerende virksomhed ret til at bruge vedkommendes navn, fornavn, en kort angivelse af bopæl og fotografering til al salgsfremmende eller redaktionel støtte. 

I overensstemmelse med gældende bestemmelser kan du til enhver tid og uden at give AGCO nogen begrundelse helt eller delvist trække dig ud. 

Du kan udøve dine rettigheder til adgang, rettelse, sletning og indsigelse via e-mail til dataprivacy@agcocorp.com.

Denne samtykkeerklæring er frivillig og kan til hver en tid tilbagekaldes.   

Jeg accepterer, at mine kontaktdata (dvs. mit navn, min e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, forretningskontaktoplysninger, stilling og lignende oplysninger vedrørende min person), demografiske oplysninger (dvs. alder, køn, sted) og data vedrørende min virksomhed kan videregives til AGCO Corporation og datterselskaber (samlet “AGCO”) med markedsførings-, markedsundersøgelses- og reklameformål samt indsamles, behandles og anvendes til disse formål.

Jeg kan derfor modtage oplysninger om produkter og ydelser tilbudt af AGCO. 

Find en forhandler