MF Rate Control

Kombinert med MF Section Control reduserer MF Rate Control ytterligere sløsing av driftsmidler ved å bruke maskinens posisjon til å fordele ønsket mengde frø eller kjemikalier på bestemte områder av åkeren. Disse to teknologiene bidrar til å sikre at hver enkelt kvadratmeter av åkeren får den optimale mengden frø og kjemikalier som skal til for å maksimere utbyttet, minimere avfall og beskytte miljøet.

Variabel dosering med Variable Rate Control (VRC) med dataoverføring via TaskDoc tillater nå variabel dosering basert på behovene til jord eller planter, noe som igjen sparer driftsmidler. De individuelle behovene for frø, gjødsel og sprøytemidler vises på påføringskart. Disse kalles så opp under drift og følges automatisk. Driftsfordeler fordi driften kan defineres og planlegges ved hjelp av databasen og deretter brukes med største presisjon. Du kan for eksempel tilpasse påføring av plantevernmidler eller gjødsel for ulike områder etter behov, noe som reduserer kostnadene og gir bedre avling.

Finn en forhandler